Capio
Capio
Capio

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes är det svårt för kroppen att hålla blodsockernivån i blodet tillräckligt låg. Symptomen till diabetes typ 2 kommer ofta smygande och kan därför vara mycket svåra att märka. Det finns mycket du själv kan göra för sänka blodsockervärdet, men ibland behöver du hjälp av läkemedel.

Vad är diabetes typ 2?

För att fungera behöver cellerna i kroppen få energi. Detta får de genom att druvsocker, också kallat glukos, transporteras i blodet och tas upp av cellerna med hjälp av hormonet insulin.

Det blodsocker som inte tas upp av cellerna sparas i levern och i musklerna för att användas vid ett senare tillfälle. Både levern och musklerna fungerar med andra ord som ett slags sockerförråd.

Det första som händer vid utvecklingen av typ 2-diabetes är att du får en nedsatt glukostolerans, vilket kallas prediabetes. Den nedsatta glukostoleranser beror på att kroppen inte kan ta hand om blodsockret lika effektivt som tidigare eftersom cellerna har blivit mindre känsliga för insulin.

Detta kallas för insulinresistens och det innebär att ditt blodsockervärde stiger mycket efter att du har ätit, och sjunker långsammare.

Bukspottkörteln behöver då tillverka mer insulin för att cellerna ska kunna ta upp sockret. Fysisk aktivitet gör att cellerna kan ta in blodsockret utan insulin och är således mycket bra vid nedsatt glukostolerans och diabetes.

Det kan ta flera år för nedsatt glukostolerans, det vill säga prediabetes, att utvecklas till typ 2-diabetes. Under den tiden har cellernas insulinresistens ökat och det insulin som tillverkas räcker inte längre till för att ta upp sockret som finns i blodet.

Detta innebär att blodsockervärdet höjs ytterligare och att det inte sjunker som det ska. Kroppens förmåga att reglera blodsockervärdet fungerar med andra ord inte som det ska.

Symptom

Det kan vara svårt att lägga märke till symptomen vid typ 2-diabetes eftersom blodsockervärdet oftast ökar långsamt under flera år och symptomen kan vara olika starka och tydliga. Ibland får du inga symptom alls.

Vid typ 2-diabetes får du ett eller flera av följande symptom:

 • Du känner dig trött och kraftlös.
 • Du kissar oftare och mer än vanligt.
 • Du blir mer törstig.
 • Du får förändrad eller försämrad syn och ser ofta dimmigt.
 • Du kan få klåda och sveda i underlivet.

Behandling

När du fått diagnosen typ 2-diabetes är målet med behandlingen att få ner blodsockervärdet. Behandlingen startas alltid med att du får göra livsstilsförändringar i form av förändrad kosthållning och fysisk aktivitet. Om det inte räcker så kompletteras behandlingen med läkemedel. 

Eftersom ett högt blodsockervärde leder till en försämrad cirkulation i kroppens blodkärl kan du också få behandling mot högt blodtryck och höga blodfetter om det behövs.

Vad kan jag göra själv?

Det finns ingen fastställd orsak till varför du drabbas av typ 2-diabetes, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av hur du lever. Risken att drabbas av typ 2-diabetes ökar om du:

 • Är överviktig eller lider av obesitas. Det ökar risken för insulinresistens och att utveckla typ 2-diabetes. Genom att äta hälsosamt och röra på dig varje dag kan du minska risken för övervikt och obesitas. 

 • Stressar mycket. När du är stressad så ökar hormonet kortisol i kroppen, vilket omvandlas till kortison i vävnaderna. Kortisonet gör att musklernas celler blir mindre känsliga för insulin och då ökar risken för att utveckla diabetes.

Förutom att försöka äta hälsosamt, röra på dig i vardagen och försöka undvika stress så bör du med diabetes typ 2 försöka:

 • Sköta din läkemedelsbehandling (om du har någon).
 • Ha regelbunden kontakt med vården.
 • Få ögonen kontrollerade med så kallad ögonbottenfotografering.
 • Sköta om tänderna och gå regelbundet till tandläkaren.
 • Sköta om dina fötter och se efter sår när de uppstår eftersom de lättare blir infekterade och läker långsammare än vanligt.

När och var ska jag söka vård?

Du bör kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning direkt om du tror att du har typ 2-diabetes. Om det är stängt bör du söka vård på en akutmottagning.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig

Visar 109 mottagningar: