Capio
Capio

Bett och stick

Insektsbett kan skapa lokala hudreaktioner som rodnad, svullnad, sveda och klåda. Besvären går oftast över av sig själva inom ett par dagar. Här kan du läsa mer om hur du gör för att lindra besvären.

Om du har blivit stucken i munnen eller inuti halsen ska du alltid kontakta vården direkt. Samma sak gäller om du är allergisk mot  och har blivit stucken.