Capio
Capio
Capio

Handeksem

Handeksem drabbar ca 10% av befolkningen varje år. Den här typen av eksem är väldigt vanligt bland vuxna människor, speciellt hos personer som har ett yrke där deras händer hela tiden kommer i kontakt med vatten och kemikalier eller olika rengöringsmedel. De flesta handeksem är så kallade kontakteksem, som kan vara antingen allergiska eller icke-allergiska. Den icke-allergiska varianten är allra vanligast och kallas även för irritationseksem. Det kan vara svårt att få ordning på handeksem och i många fall är de kroniska. Här kan du läsa mer om handeksem och vad du kan göra själv för att lindra besvären.  

Olika typer av handeksem 

Irritativt handeksem  

Irritativt handeksem orsakas av “slitage” av huden. Det kan exempelvis vara efter kontakt med vatten, rengöringsmedel, livsmedel, kemikalier eller handskar. Riskyrken är bland annat vårdyrken, frisörer, mekaniker, lokalvårdare/städare och köks- och restaurangpersonal.

Atopiskt handeksem

Atopiskt handeksem uppkommer hos de som har en medfödd känslig hud, ofta har de haft böjveckseksem som barn och även handeksem som vuxna. De individer med atopiskt eksem har ökad risk att utveckla irritativt handeksem. Idag är atopiskt handeksem den vanligaste typen av handeksem, även utan "riskyrken".

Kontaktallergiskt handeksem

Kontaktallergiskt handeksem orsakas av allergi mot vissa ämnen som huden kommer i kontakt med. Det är förhållandevis ovanligt trots att kontaktallergier mot till exempel nickel eller parfymer är relativt vanligt i befolkningen. Man gör ett lapptest/epikutantest vid långvarigt handeksem eller misstanke om kontaktallergiskt handeksem. 

Symptom

Symptom på akut handeksem är rodnad och blåsbildning. Vid kroniskt handeksem är symptomen rodnad, fjällning, förtjockad hy, sprickor i huden och små blåsor. 

Vad kan jag göra själv?

Det finns en hel del saker som du kan göra själv för att lindra besvären av eksem.

Undvik irriterande ämnen

Undvik i möjligaste mån kontakt med hudirriterande ämnen som vatten, tvål, lösningsmedel med mera, samt (om du har påvisad kontaktallergi) ämnet som du är kontaktallergisk mot. 
 
Alkoholbaserade desinficeringsmedel bör användas som tvätt i stället för tvål och vatten när inte händerna är synligt smutsiga.

Använd handskar

Använd alltid handskar vid våtarbete, men kom ihåg att använda handskarna så kort tid som möjligt - men så lång tid som nödvändigt. Handskarna ska vara hela, rena och torra. Använd gärna bomullsvantar under den skyddande handsken. 
 
Var uppmärksam på dina händer även på fritiden. Använd handskar vid all typ av våtarbete i hemmet och använd varma, torra vantar när du är utomhus på vintern.

Smörj regelbundet med kräm 

Använd mjukgörande krämer flera gånger per dag och gärna en fetare salva till natten. Det hjälper huden att behålla sitt naturliga skydd mot exempelvis vatten, nötning och kemikalier.  

Behandling 

Man behandlar i regel med en stark kortisonkräm i flera veckor och mjukgörande krämer. Även ljusbehandling kan ibland användas. Är det svårare fall av handeksem kan tablett- eller sprutbehandling bli aktuellt.  
 
Prognosen är mycket varierande, men en tendens till kroniskt återkommande besvär finns ofta, framförallt vid atopiskt handeksem, nickelallergi och om du har ett yrke eller en hobby som medför mycket slitage på händerna. 

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Docent Mats Berg, Medicinskt ansvarig läkare, Capio Skindoc

Senast granskad:

2023-03-21

Vi hjälper dig