Capio
Capio
Capio

Skabb

Skabb är en kliande hudsjukdom som orsakas av ett kvalster. Skabbkvalstret kan drabba vem som helst och smittorisken påverkas inte av dålig hygien. Skabb smittas mellan människor vid direkt hudkontakt och ger intensiv klåda på huden.

Vad är skabb?

Skabb är en hudsjukdom som orsakars av kvalster. Skabbkvalstret är ca 0,3–0,5 mm stort. Det är alltså knappt synligt med blotta ögat. Det sitter mycket ytligt i huden och gräver gångar. Det är inte kvalstret som kliar, utan allergin som utvecklas mot dess avföring. Första gången någon smittas så utvecklas utbredd klåda ca 2-6 veckor efter smittotillfället. Vid eventuell återsmitta senare så kan klådan starta redan inom ett dygn. Klådan brukar vara värst nattetid och spridd på kroppen. Ofta finns det flera personer i den nära omgivningen med liknande symtom. Huvudet drabbas inte hos vuxna.

Hur smittar skabb?

Skabb smittar mellan människor vid nära hudkontakt. Det krävs flera minuters direkt hud- mot hudkontakt för smittspridning och därför anses handslag, snabba kramar med mera som säkra. Vanliga smittvägar är sexuell kontakt, tät kontakt i familj och ibland emellan förskolebarn eller i vården. Skabbkvalstret varken hoppar eller flyger och därför är luftburen smitta utesluten. Kvalstren överlever endast några dagar utanför människokroppen

Symptom

Skabbdjuret är väldigt litet och svårt att se. Det gör små gångar i hudens yttersta lager, som även de kan vara svåra att upptäcka. Gångarna är ungefär en centimeter långa och smala som trådar. 
Vanliga symptom på skabb är:

  • intensiv klåda på kroppen, speciellt på natten.
  • rivmärken och sår på huden där du kliat dig.

Diagnos 

Det är mycket viktigt att korrekt diagnostisera åtminstone första fallet i en nära krets av människor. Tyvärr finns inga fungerande blodprov, så diagnosen är beroende av att läkaren hittar skabbgångar/ser skabbdjuret i dermatoskop eller med hjälp av synål plockar fram ett skabbkvalster för att se det i mikroskop.

Behandling  

Behandling bör alltid ordineras av läkare och ska inte påbörjas förrän det finns ett indexfall, det vill säga att ett skabbdjur har konstaterats hos en person i nära umgängeskrets. Alla nära kontakter till patienten, som familjemedlemmar, sexuell partner (från 6 veckor innan symptomdebuten), omvårdnadspersonal eller andra ska behandlas samtidigt oavsett symptom eller inte. 

Behandling sker med ett receptfritt läkemedel som heter Tenutex som kan köpas på apoteket. Om du har gummiallergi ska du inte använda Tenutex. 

Instruktion: Tenutex

Tvätta kroppen och torka ordentligt. Smörj in krämen omsorgsfullt över hela kroppen från käke och ner. På barn under två år ska även huvudet behandlas, dock inte området runt ögonen. Smörj händer (mellan fingrarna och under naglarna), handleder, könsorgan, kring bröstvårtor, kring naveln samt huden mellan tårna särskilt noga. Varje kvadratmillimeter av kroppen ska vara täckt av Tenutex i 24 timmar. Efter handtvätt vid till exempel toalettbesök måste händerna smörjas in igen. 

Efter 24 timmar ska du tvätta kroppen och ta på rena kläder. Tvätta alla kläder som burits det föregående 3 dygnen samt sängkläder i 60 grader. Skor och kläder som inte kan tvättas kan förvaras i försluten plastpåse i minst 3 dygn eller vädras i 3-5 dagar.

Klådan försvinner inte direkt efter behandlingen utan avtar vanligtvis inom 2 veckor, men kan i vissa falla finnas kvar i flera veckor trots framgångsrik behandling. Om det behövs kan läkare skriva ut kortisonkräm. 

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Docent Mats Berg, Medicinskt ansvarig läkare, Capio Skindoc

Senast granskad:

2023-03-21

Vi hjälper dig