Capio
Capio
Capio

Åldersvårtor - Seborroisk keratos

Seborroisk keratos uppkommer hos nästan alla personer med stigande ålder, men kan förekomma redan från 30-års åldern. De är en helt ofarlig hudförändring med många namn såsom ”åldersvårta” men också ”mjällvårta”och “talgvårta”.

Vad är åldersvårta (seborroisk keratos)?

Åldersvårta är väldigt vanliga. De flesta får minst en seborroisk keratos under sitt liv, och de blir vanligare och vanligare ju äldre man blir. Orsaken till seborroiska keratoser är okänd, men hos vissa förekommer en ärftlighet. 

Symptom

Seborroisk keratos är hudförändringar som oftast är upphöjda, rundade och synliga. Storleken brukar vara mellan fem millimeter och fem centimeter.

Färgen kan vara allt ifrån vit till brunsvart men är oftast ljusbrun, brun eller gråsvart. Ytan kan vara fet och glänsande eller torr och fjällande. Vårtorna kommer ofta snabbt, inom dagar eller veckor. Du känner vanligtvis inte något av en vårta, men den kan sitta så att den skaver eller fastnar i kläder och då kan man uppleva klåda.

I ansiktet är de vanligtvis mer platta och ljusbruna och kan misstas för solfräknar. Andra vanliga ställen är på brösten och ryggen, men vårtorna kan egentligen förekomma var som helst på huden. 

Hudförändringarna utvecklas kontinuerligt och varje ny förändring som uppträder är oftast relativt platt och ljusbrun. På sikt blir dom mer upphöjda, skrovliga och vårtliknande. De blir oftast ”ytligare” med tiden och när de är mogna så kan de släppa och ramla av spontant eller med lätt skrubbande med en kökssvamp av typ “scotchbrite”. Här rekommenderas förbehandling i en halvtimme med bastu/varmt vatten/våtvarmt omslag för att förändringarna ska lossa lättare.

Växer och kommer ofta snabbt, vilken är vanligare vid godartade förändringar , än hos elakartade, som oftare växer långsamt över många månader (förutom hos patienter >90-95 års ålder).

Behandling

Eftersom seborroiska keratoser räknas som normal del av åldrandet, betraktas eventuella åtgärder som skönhetsåtgärder och får därmed inte göras inom den offentligt finansierade sjukvården. Vissa kliniker erbjuder dock borttagande av seborroiska keratoser, men för egen finansiering. Eventuella behandlingar bör dock ses över av läkare med dermatoskopi – för att säkerställa diagnosen seborroisk keratos. Detta är viktigt då malignt melanom (allvarligaste formen av hudcancer) i vissa fall kan vara mycket likt seborroisk keratos. Återfall av seborroiska keratoser är vanligt oavsett vilken teknik som används vid borttagandet.

Eftersom dessa vårtor aldrig utvecklas till cancer behöver de inte skäras bort.

Komplikationer

Ibland kan vårtorna bli inflammerade och lite såriga. Det kallas för inflammerade eller irriterade åldersvårtor. Det är vanligt att de sedan ramlar av. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta din närmsta vårdcentral om en eller flera stämmer in på dig:

  • Du är osäker på om det är en åldersvårta du har fått.

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Docent Mats Berg, Medicinskt ansvarig läkare, Capio Skindoc

Senast granskad:

2023-03-21

Vi hjälper dig