Capio
Capio
Capio

Instabilitet i axelleden

Instabil axel talar man om när axelleden hoppar ur led eller är på väg att hoppa ur led. Behandling sker främst med fysioterapi. Men vid utebliven effekt kan operation bli aktuellt.

Vad är instabilitet i axelleden?

Instabil axel talar man om när axelleden hoppar ur led eller är på väg att hoppa ur led. Det är absolut vanligast att ledkulan hoppar framåt och i ovanligare fall bakåt. 
 
Trauma, fall mot utsträckt arm eller vrid- och brytvåld kan orsaka luxation (urledvridning). Vid instabilitet utan luxation är det ofta på grund av överrörlighet.  

Symptom

När ledkulan hoppar ur är det obehagligt och gör ont. Ofta krävs ett besök på akutmottagning för att få axeln på plats igen. 

Vem drabbas?

Alla kan drabbas.

Egenvård - vad kan jag göra själv? 

Kontakta fysioterapeut och påbörja träningsprogram.  

När och var ska jag söka vård?

Kontakta husläkare på din vårdcentral för utredning. Slätröntgen ska alltid göras vid luxationer.  
Vid oklara fall kompletteras med MR-undersökning.  
I första hand ska fysioterapi prövas under minst tre månader.  
Vid utebliven effekt kan operation bli aktuellt.

Operation 

Vid operation som kan utföras med artroskopisk teknik (titthålsoperation) eller öppen teknik är målsättningen att återskapa anatomin i axelleden. De mjukdelar som slagits loss vid luxationer sätts åter på plats. Man använder sig av metall eller plastskruvar och sytrådar. 
 
Risker med operation 
Komplikationer som kan uppstå är få, men det finns alltid en liten risk för sårinfektion. 

Sjukskrivning och rehabilitering

Efter operation får du i regel en mitella som håller armen intill kroppen i tre veckor. Därefter genomgår du succesiv rörelseträning och uppbyggnad av styrka. Först tre månader efter operation är det lämpligt att töja axeln så rörligheten förbättras. Sjukskrivningstiden varierar beroende på yrke och om det är dominant arm som opererats. 

Vi hjälper dig