Capio
Capio
Capio

Axelluxation

Axelleden är en kulled där ledhuvudet roterar runt i ledskålen. Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, och dess lilla kontaktyta mellan ledkula och ledhåla gör den instabil. En axelluxation orsakas av att axeln vrids så kraftigt att den går ur led, vilket gör mycket ont. De flesta som råkar ut för detta blir helt bra igen, men det är viktigt att få behandling så snabbt som möjligt så att leden kommer på plats. 

Vad är axelluxation?

Axelleden är omgiven av en fibrös ledkapsel, en slags strumpa som är förstärkt av tjocka ledband. Ledkapseln fäster i ledläppen (labrum) som ökar ledskålens storlek och bidrar till stabiliteten i axelleden. När axelleden hoppat ur led brukar man säga att den har luxerat. Axeln kan gå ur led om den vrids kraftigt eller om du faller omkull och samtidigt tar emot dig med handen.

Symptom och orsak

Om axeln går ur led gör det mycket ont och du får svårt att röra den. De flesta som har drabbats brukar hålla överarmen intill kroppen för att minska smärtan genom att stödja den med sin andra arm. Risken att drabbas av axelluxation är högst bland unga idrottsaktiva män. 
 
Den vanligaste form av axelluxation är främre axelluxation, vilket innebär att ledhuvudet går ur led framåt i förhållande till ledpannan. Om du har drabbats av axelluxation, finns en risk att få en instabil och smärtande axel samt högre risk för återkommande luxationer.  
 
Även om det är ovanligt att axeln förblir instabil efter första gången den har gått ur led, är det relativt vanligt med senskador, nervskador och skelettskador hos äldre patienter efter en axelluxation.

Behandling av axelluxation

Om din axel har gått ur led, brukar du få läkemedel som lindrar smärtan och får muskeln att slappna av. Om det är första gången axeln har gått ur led brukar den även röntgas. Detta görs för att läkaren ska kunna kontrollera att inget är brutet.  
Efteråt dras leden tillbaka i rätt läge av läkaren. Eftersom du tidigare har fått smärtstillande läkemedel brukar det gå fort att dra tillbaka leden, men du kan även bli sövd om du fortfarande känner smärta. Att försöka ta det lugnt och slappna av gör att ledkulan lättare glider på plats igen.  
Om din axel går ur led vid upprepade tillfällen och förblir instabil en längre tid efter olyckan, är det vanligt att rekommendera en operation. En instabil axel kan opereras på flera olika sätt. Valet av operationsmetod beror på ålder, aktivitetsnivå och vilka skador som har identifierats i axelleden.

Vad kan jag göra själv?

Om du inte kan ta dig till en läkare direkt efter axeln har gått ur led, är det bra att ligga på magen på ett bord så att din arm kan hänga fritt längs sidan. Ibland kan leden då gå tillbaka till rätt läge av sig själv. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast din vårdcentral eller jouröppen mottagning om du tror att din axel har gått ur led. Om det är stängt så ska du söka vård på en akutmottagning. 

Vi hjälper dig

Visar 171 mottagningar: