Capio
Capio
Capio

Impingement (slemsäck/senor som kläms till)

Impingement är ett syndrom där klämda vävnader leder till smärta i axeln eller överarmen. Det är vanligt med värk efter ansträngning och värken kan påverka din sömn. Med hjälp av fysioterapi kan du träna upp de inre musklerna runt axeln. 

Vad är impingement?

Impingement beror på trängsel mellan överarmen och skulderbladstaket som ofta leder till en irritation i slemsäcken under skulderbladstaket.

Symptom

Typiska symptom på impingement är framförallt:  

  • Smärta vid rörelser som förläggs på fram- och/eller utsidan av axeln.
  • Smärta som förvärras ju högre upp du för handen.  
  • Värk efter ansträngning.
  • Värk som kan ge sömnsvårigheter. 

Vem drabbas? 

Besvären med impingement debuterar oftast mellan 40 och 60-årsåldern, ibland efter en ökad ansträngningsnivå.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Med hjälp av fysioterapeut kan du träna upp de små inre musklerna runt axeln. Även eventuell stelhet kan tränas bort. Undvik rökning. 

Hur behandlas impingement?

För att se om du har impingement görs en klinisk bedömning och undersökning samt röntgen, ibland även MR-undersökning.  
 
Specifik fysioterapeutisk träning är den viktigaste behandlingen. Vid mer uttalade smärtor kan en kortisoninjektion under skulderbladet ge viss lindring.  
 
Om behandlingen inte räcker så rekommenderas en operation. Sett över en femårsperiod har det visat sig att fysioterapi och operation har lika bra resultat, och därför opererar man enbart om fysioterapi inte förbättrar smärtan. 

Operation 

Operationen utförs som en titthålsoperation. Läkaren tar bort ärrvävnad i det trånga utrymmet, och för att vidga utrymmet kan man vid behov även behöva fräsa bort en del ben på undersidan av ”taket” i leden. Operationen görs dagkirurgiskt och du får gå hem redan samma dag. Efter operationen får du använda armen fritt men du bör planera för att ta det lugnt så att det får tid att läka. 
 
Risker med operation 
Operationen är relativt riskfri men komplikationer som infektion eller blodpropp kan hända även vid mindre ingrepp. 
 
Förväntat resultat 
Efter genomgången behandling är runt 80 procent av patienterna nöjda.

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningstiden varierar beroende på yrkesuppgifter. Vid kontorsarbete kan du räkna med ungefär en veckas sjukskrivning, men en person med tyngre kroppsarbete kan behöva vara sjukskriven i upp till tre-fyra månader. Oftast tar det omkring ett halvår att bli helt bra. 
Efter operation bör du börja gå hos fysioterapeut regelbundet för att träna upp muskulaturen på nytt. 

Vi hjälper dig

Visar 176 mottagningar: