Patient utför rehabilitering med fysioterapeut Patient utför rehabilitering med fysioterapeut

Capio Artro Clinic Rehab Sophiahemmet

Välkommen till Capio Artro Clinic Rehab Sophiahemmet - Sveriges ledande idrottsskadeklinik. Vårt mål är att du ska komma tillbaka till önskad aktivitetsnivå efter en skada.

Sök vård

På Capio Artro Clinic Rehab har vi stor erfarenhet av ortopediska besvär. Vi är också Sveriges största klinik för omhändertagande av idrottsskador. Vårt mål är att du ska kunna komma tillbaka till önskad aktivitetsnivå efter en skada.

I vissa fall kan träning/rehab räcka som behandling för dina besvär helt och hållet, i andra fall ses det som en komplettering till din operation. Genom att träna upp styrka och rörlighet har du bättre förutsättningar till ett lyckat resultat av din operation.

Våra fysioterapeuter har hög kompetens inom fysisk aktivitet, idrottsmedicin, ortopedi och ortopedisk manuell terapi (OMT).

Din vårdresa

Patientmöte

Ditt första besök

Hos fysioterapeuten görs en noggrann medicinsk bedömning av dina besvär. Tillsammans sätter ni upp behandlingsmål som följs upp kontinuerligt. På Capio Artro Clinic tillämpar vi en helhetssyn och samarbetar kring din rehabilitering när så behövs.

Patient rehabtränar

Rehabilitering

I vissa fall kan träning/rehab räcka som behandling för dina besvär helt och hållet, i andra fall ses det som en komplettering till din operation. En förutsättning för ett gott resultat är att du själv tar ett aktivt ansvar för rehabiliteringen.

Patient utför styrkemätning

Styrkemätning efter korsbandsoperation

Har du opererat ditt främre korsband hos oss? Om det har gått minst sex månader sedan din operation kan du boka tid för styrkemätning.

Vi hjälper dig med

Våra medarbetare

Ida Kindlund

Leg. fysioterapeut, MSc, CSPT Specialist fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Inriktning: Idrottsmedicin, alpint

Linda Wretman

Leg. fysioterapeut, MSc Specialist ortopedi Inriktning: Ortopedi, idrottsmedicin.

Maria Werin

Leg. fysioterapeut, MSc Specialist OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) Specialist inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet Inriktning: Idrottsmedicin, OMT, simhopp 08-406 26 28

Kontakta oss

Capio Artro Clinic Rehab Sophiahemmet

Valhallavägen 91, Hus O - plan 1, 114 86 Stockholm

På uppdrag av Region Stockholm