Capio
Capio
Capio

Klavikelfraktur

Klavikelfraktur är en nyckelbensfraktur som i allmänhet självläker. Efter några månader är de flesta som drabbas helt återställda och kan använda armen precis som vanligt. 

Vad är klavikelfraktur?

Klavikelfraktur uppkommer vid lindrigare direktvåld mot nyckelbenet men även i samband med indirekt våld som exempelvis fall på axeln eller fall mot utsträckt arm. Frakturen kan även uppkomma vid allvarligare olyckor. 

Symptom

Svullnad och tryckömhet över frakturområdet och smärta i samband med rörelse.

Vem drabbas? 

Den vanligaste patientgruppen som drabbas av denna skada är män i 15 till 30-års ålder, även om skadan förekommer hos både kvinnor och män i alla åldrar.

När och var ska jag söka vård?

I allmänhet läker en nyckelbensfraktur utan operation, men i vissa fall då frakturen är kraftigt felställd eller uppsplittrad måste en operation göras för att minska risken för besvär. 

Operation 

Operation görs vanligen inom tio dagar från skadetillfället och sker antingen med platta och skruvar eller med en typ av gängad pinne. 

Risker med operation
Risker vid nyckelbensfraktur är utebliven läkning eller förkortning av nyckelbenet, vilket kan medföra nedsatt rörlighet och styrka. Det finns också risk för att det vid läkningen, bildas extra mycket benvävnad över frakturen vilket då kan ses som en upphöjning under huden.

Förväntat resultat 
Efter några månader är de flesta patienterna besvärsfria.

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningstiden varierar beroende på frakturtyp, operation och arbete. 

Vi hjälper dig

Visar 165 mottagningar: