Capio
Capio
Capio

Ligamentskada i nyckelbensleden

Nyckelbensleden stabiliseras av ligament. När ledbanden skadas kan nyckelbenet förskjutas i varierande grad. Skadan orsakas ofta av olyckor, tacklingar eller fall. Vid lindrig skada läker ledbanden av sig självt, men fysioterapi är till stor hjälp för att förbättra muskulatur och rörelseomfång.

Vad är ligamentskada i nyckelbensleden?

Nyckelbensleden (AC-leden) är den led som finns mellan den yttre änden av nyckelbenet och skulderbladet. Normalt så roterar nyckelbenet bara några grader vid rörelse i axelleden eftersom leden stabiliseras av flera ligament. Vid olycksfall kan ledbanden skadas och nyckelbenet kan då förskjutas i varierande grad.

Skador på ligamenten orsakas ofta av olyckor, tacklingar eller fall mot axeln med armen mot kroppen.

Symptom

Smärta på ovansidan och kring axeln samt vid användning av armen. Vid undersökning av axelleden syns ingen felställning vid lindrigare skada, men vid värre ligamentskada ses nyckelbensänden sticka upp mer än på den oskadade axeln. Det bildas som en knöl på ovansidan av axelleden.

Vem drabbas?

Skadan är vanligast hos idrottsaktiva män mellan 20 och 30 år, men drabbar både kvinnor och män i alla åldrar.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

I början kan du behöva en mitella samt smärtstillande. När den akuta smärtan lagt sig bör du ta kontakt med fysioterapeut för att förbättra muskulatur och rörelseomfång.
Läkare bör konsulteras vid mer omfattande skada.

När och var ska jag söka vård?

Utredning för att fastställa diagnos görs med slätröntgen. Ofta tar man även jämförande bilder på den oskadade sidan.

Vid lindrig skada läker ledbanden av sig självt och du kan använda armen så snart smärtan minskar. Fysioterapi är bra för att återfå rörligheten och muskulaturen, men axelleden brukar fungera normalt igen efter två till tre månader.

Operation

Operation rekommenderas ibland vid allvarligare skada med stor felställning. Operation är dock inte alltid nödvändigt, god axelfunktion efter rehabilitering kan ändå uppnås även om ”knölen” på ovansidan av axelleden finns kvar.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att operation av en måttlig ligamentskada skulle vara bättre än träning med fysioterapeut.

Förväntat resultat
Bra resultat ses både hos de med lindrigare skador som får behandling och hos de svårare skadorna som erbjuds operation. Det finns dock en liten risk att lätta symptom kvarstår. Den synliga felställningen man får om operationen inte utförs brukar inte påverka axelfunktionen. Efter en skada i en led finns risk för artros oavsett om man opererats eller inte.

Sjukskrivning och rehabilitering

Vid stillasittande kontorsarbete kan du återgå till arbetet när den värsta smärtan har lagt sig, och efter en operation kan du återgå till arbetet efter två veckor. Vid tyngre arbete som innebär kroppsarbete och tunga lyft kan du komma tillbaka igen efter omkring sex veckor, oavsett om behandlingen innebar operation eller inte. Vid tyngre arbete där du arbetar mycket med armarna över axelhöjd bör du vara sjukskriven i tre månader efter operation.

Oavsett om behandlingen är operation eller inte, så är fysioterapi bra för dig med denna skada.

Vi hjälper dig