Capio
Capio

Spinal stenos

Spinal stenos innebär att det skett en förträngning i ryggraden och att nerver kommit i kläm. Eftersom nerverna får mindre plats och utsätts för tryck kan du få ont. Här kan du läsa mer om spinal stenos i ländryggen samt spinal stenos i halsryggen.  

Spinal stenos i ländryggen 

Spinal stenos betyder förträngning i ryggradskanalen, vilket uppstår som ett led i åldersförändringar.  

Diskarna i ryggraden sjunker ihop och det blir bennybildning runt diskarna och mellankotlederna. Då får nerverna i spinalkanalen (ryggradskanalen, där ryggmärg och nervrötter finns) mindre plats och utsätts för tryck.  

Symptom på spinal stenos i ländryggen

De typiska besvären av spinal stenos är att det gör ont när du går. Både som smärta och kramper i benen men du kan också känna dig svag i benen och få sämre balans. Det brukar göra mindre ont, eller inte ont alls, när du sitter eller ligger ner då spinalkanalen vidgas och nerverna avlastas för tillfället.

Besvären behöver dock inte alls vara typiska som ovan. Vid all typ av smärtutstrålning i benen, vare sig det är i ett eller båda benen, bör man tänka att spinal stenos kan vara en möjlig diagnos. 

Behandling 

För att minska besvären i benen kan många bli betydligt bättre genom träning med stöd av fysioterapeut. 

Ibland behöver man utföra en dekompressionsoperation och på så sätt vidga ryggradskanalen och ge nerverna mer utrymme igen. 

Om man har mycket ryggsmärtor kan man också behöva stabilisera upp segmentet i ryggen. Detta görs vanligtvis genom en steloperation. 

Fysioterapi vid spinal stenos i ländryggen 

Syftet med fysioterapi är att öka cirkulation, styrka och stabilitet i bål och ben.  

Fysioterapi kan göra musklerna mindre strama, och på så sätt avlasta den ömma delen i ryggen vilket kan minska smärtan i benen.  

Det är viktigt att du är så aktiv som möjligt. Du kan inte förstöra eller förvärra din rygg genom att vara i rörelse. Det har visat sig att cykling kan fungera bättre än till exempel promenader vid spinal stenos på grund av att spinalkanalen vidgas och nerverna får bättre plats när du sitter framåtlutad. Cykling ökar cirkulationen i kroppen och kring de trängda nervrötterna vilket är bra för nervernas återhämtning. Även andra former av cirkulationsökande aktiviteter är bra, som till exempel stavgång, bassängträning och crosstrainer. 

Styrke- och stabilitetsträning och stretching kan göras i hemmet eller på en mottagning i samråd med din fysioterapeut. 

Operation av spinal stenos i ländryggen 

Operationen innebär att man bakifrån avlägsnar delar av kotbågen, förtjockade ledbanden och de benpålagringar som bildats vid mellankotlederna. Detta ingrepp kallas dekompression. Operationen görs i narkos och tar ca 45 minuter vid en nivåers trängsel. Vid stenos på flera nivåer tar det oftast ca 15-20 minuter per extra nivå. 

Du kan gå hem samma eller nästa dag. 

Spinal stenos i halsryggen 

Spinal stenos i halsryggen innebär förträngning av ryggmärgen (myelopati). Det uppstår oftast på grund av degenerativa förändringar, det vill säga åldersförändringar, som gör att diskarna sjunker ihop och det blir benpålagringar. Detta kan göra att det blir trångt i ryggradskanalen och ryggmärgen då utsätts för visst tryck som kan göra ont.  

Fysioterapi vid spinal stenos i halsryggen 

Det som skiljer spinal stenos i nacken från ländryggen är att den förstnämnda innebär en klart ökad risk för ryggmärgspåverkan. 

Det finns ingen behandling eller läkemedel annat än operation som kan öka utrymmet för ryggmärgen, men fysisk aktivitet kan lindra symptomen. 

Det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv och stärka muskler i nacke bål och rygg, oavsett om operation är aktuell eller ej. Passande träning kan vara stavgång, motionscykel, gå/löpband, crosstrainer och bassängträning. Om det behövs kan gåstavar och rollator underlätta. 

Operation av spinal stenos halsryggen 

Operationen innebär att man tar bort de delarna av kotorna och/eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan man göra antingen genom ett främre ingrepp genom halsen eller genom ett bakre ingrepp i nacken. Vilken väg man väljer är beroende av hur många nivåer i halsryggen som är förträngda, samt från vilket håll förträngningen kommer ifrån. 

I samband med operationen framifrån görs en steloperation, alltså att disken tas bort och efter att ryggmärgen och nerver har frilagts ersätts disken med en ”kloss”. Klossen fixeras med en titanplatta. 

Vid ett bakre ingrepp behöver man inte alltid göra en steloperation men om man väljer detta så används två stag eller plattor av titan. 

Vanligtvis får du åka hem efter operationen. 

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Konstantinos Pazarlis, Läkare, specialist, Capio Spine Center Stockholm

Senast granskad:

2024-03-10

Vi hjälper dig