Capio
Capio
Capio

Kotglidning – Spondylolisthes

Ett rörelsesegment i ryggen består av två kotor, en mellanliggande disk och två intervertebralleder. Stabiliteten upprätthålls av disken tillsammans med de två intervertebrallederna, som även kallas facettleder.

Vad är kotglidning? 

Kotglidning, eller kotförskjutning som det även kallas, är när en kota i ländryggen glider, oftast framåt, i förhållande till kotan som ligger under. Graden av glidning varierar och mäts ofta i procent. Orsaken till kotglidning kan vara åldersförändring i disk och facettleder som ligger mellan kotorna. Det kan också vara en så kallad spaltbildning, vilket är en spricka i kotbågen och den är ofta är genetiskt nedärvd. Eller så kan det vara så att yttre trauma ger upphov till fraktur eller att överbelastning kan ge upphov till en stressfraktur. Man har funnit att sådan spaltbildning finns i ökad omfattning hos vissa grupper av unga idrottare, till exempel gymnaster, spjutkastare, simhoppare och tyngdlyftare. 

Symptom 

  • Ländryggssmärta med strålande smärta i säte och baksida lår. Smärtan förvärras ofta av tunga lyft och rörelse och minskar i vila. 
  • Vid större glidningar kan nerver komma i kläm vilket kan ge domningar, känselnedsättning och försvagning av musklerna i benen. 

Behandling 

För att minska besvären kan många bli hjälpta genom cirkulations- och stabiliseringsträning, med stöd av fysioterapeut samt smärtlindring. Om det inte ger tillräcklig effekt kan en steloperation vara nödvändig. 

Fysioterapi 

Syftet med fysioterapibehandling vid kotglidning är att stärka bålens muskulatur runt det område som gör ont. En del patienter har också smärta som strålar ut i benen. Det är viktigt att du är så aktiv som möjligt. Du kan inte förstöra eller förvärra din rygghälsa genom att vara i rörelse. 

Förstahandsvalet vid kotglidning är muskelstärkande träning för att förbättra bålkontrollen och därmed minska smärta och öka funktionsförmågan. Konditionshöjande träning som till exempel promenader, motionscykel eller crosstrainer rekommenderas också för att minska rygg- och bensmärta. Ta gärna kontakt med fysioterapeut för att tillsammans utforma ett träningsprogram som är anpassat efter dig. Den muskelstärkande träningen bör utföras under en längre period, ungefär fyra till sex månader, innan utvärdering. Hos de patienter som trots långvarig rehabilitering får kvarstående besvär övervägs operation. 

Steloperation 

Operation görs för att stabilisera upp segmentet i ryggen, vanligtvis genom en steloperation. Det innebär att man gör en bentransplantation mellan två eller flera kotor, så att de växer ihop, och rörligheten mellan dem upphävs. Bentransplantaten läggs antingen på bakre delen av, eller mellan, kotkropparna. Bentransplantationen kombineras med att kotorna fixeras med skruvar och metallstag. 

Vid steloperation på 1-2 nivåer upplevs endast måttlig begränsning för rörelse och istället ges känslan av en ökad rörlighet då smärtan har minskat. Vårdtiden är vanligtvis två till tre dagar efter operation. 

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Konstantinos Pazarlis, Läkare, specialist, Capio Spine Center Stockholm

Senast granskad:

2024-03-10

Vi hjälper dig