Capio
Capio
Capio

Tinnitus

Tinnitus är ett vanligt problem som kan uppstå i alla åldrar och innebär att du hör besvärande ljud i öronen, som andra inte kan höra. Det finns många olika orsaker till att du får tinnitus. Du kan drabbas av en tillfällig tinnitus som går över, det finns också tinnitus som du inte kan bli av med. Det finns hjälp för att lindra dina besvär. 

Vad är Tinnitus? 

Tinnitus orsakas oftast av bullerskador, det vill säga att du vistats i miljöer med höga ljud, eller vid nedsatt hörsel till följd av att du blivit äldre. Du kan också få tinnitus på grund av bland annat: 

 • Vissa öronsjukdomar
 • Läkemedel  
 • Spänningar i nacke, axlar eller käkar 
 • Förändringar i ämnesomsättningen 
 • Blodbrist
 • Depression
 • Ångest  

Ibland finns det ingen känd orsak till att du drabbas och ibland kan du drabbas av tillfällig tinnitus, som går över av sig självt. Du kan exempelvis få tillfällig tinnitus efter att du varit på en konsert med en hög ljudnivå. 

Symptom på tinnitus

Hur tinnitus låter kan variera och skiljer sig från person till person. Du kan exempelvis uppleva ett tjutande, susande, pysande, metalliskt eller brummande ljud i örat. Styrkan på ljudet kan också variera från ett svagt bakgrundsljud som endast blir påtagligt i en tyst miljö, till ett högt ljud som låter mer än yttre ljud i din omgivning.  

Behandling av tinnitus 

De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva eller efter att de fått behandling. Om dina besvär är ihållande och inte går över av sig själva bör du därför ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp.  
 
Tyvärr finns det ingen behandling som tar bort tinnitus men det finns saker man kan göra för att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden.  
 
När du söker vård för tinnitus brukar du få göra en kroppsundersökning och berätta om du har några sjukdomar. Läkaren försöker där efter att ta reda på orsaken till att din tinnitus har utvecklats till ett problem. Genom att gå till botten med vad som orsakar dina problem kan läkaren erbjuda dig rätt behandling.  

Egenvård – vad kan jag göra själv?

Det finns många saker du kan göra själv för att förebygga tinnitus och lindra dina besvär om du redan drabbats: 

 • Undvik höga ljud och buller.  Använd hörselskydd om du använder bullrande maskiner eller om du går på konsert där ljudvolymen är hög.
 • Om du är musiker är det bra att använda särskilda öronproppar som är bättre anpassade efter hörselgångarna och som ger en bättre ljuduppfattning.  
 • Använd ett tilltalande bakgrundsljud om du har svårt att somna eller om du störs av tinnitus i en tyst miljö. Du kan exempelvis testa att ha på radion. 
 • Var noga med att ta dig tid för återhämtning och avslappning. Försök att stressa mindre och att motionera regelbundet eftersom det förebygger bland annat depression och utmattning.
 • Se till att behandla muskelspänningar i axlar, nacke och käkar.
 • Använd hörhjälpmedel om du behöver det. 

När och var ska jag söka vård? 

Ta kontakt med din vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär: 

 • Du hör ett tinnitusljud som följer din puls. 
 • Du har ihållande besvär med tinnitus som förvärras vid stress, muskelspänning, oro och/eller ångest.
 • Dina besvär med tinnitus skapar så pass mycket besvär att du får svårt att koncentrera dig, blir irriterad, känner dig deprimerad eller får sömnproblem.
 • Du hör ett tinnitusljud i enbart i ditt ena öra och besvären håller i sig i flera veckor. 

Vid ovanstående problem kan du, om din vårdcentral håller stängt, avvakta tills det blir vardag. 
 
Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har fått tinnitus eller nedsatt hörsel i samband med att du utsätts för ett plötsligt mycket starkt ljud nära örat. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. 

Vi hjälper dig