Capio
Capio
Capio

Blindtarmsinflammation

Om man har en inflammerad blindtarm får man ont i magen där smärtan oftast sitter vid magens nedre del på höger sida. Man opererar oftast blindtarmsinflammation, men ibland kan den behandlas med antibiotika. Du kan bli sjuk oavsett ålder, men de flesta får problem med en inflammation i blindtarmen i åldrarna tio till tjugofem år. Egentligen är det faktiskt inte blindtarmen som är inflammerad vid en blindtarmsinflammation, utan det lilla bihanget som finns på blindtarmen. 

Vad är blindtarmsinflammation? 

Det är oftast bihanget som sitter på blindtarmen som blir inflammerat. Det är även den första delen av tjocktarmen. Vid blindtarmsinflammation är det lilla bihanget till blindtarmen inflammerat, och inte själva blindtarmen. Bihanget är cirka en centimeter brett och tio centimeter långt. Det sitter på blindtarmen, som är den första delen av tjocktarmen. 

Om blindtarmen brister så är det på grund av inflammationen i bihanget. Det är alltså inte blindtarmen som går sönder, trots att det heter så. Ett annat ord som kan användas för blindtarmsinflammation är appendicit. 

Även om du det är vanligast att få blindtarmsinflammation mellan tio och tjugofem år så kan man få det oavsett ålder. Det är dock ovanligt att barn under 2 år får blindtarmsinflammation. Men om de skulle bli sjuka går det snabbt från att bihanget blir inflammerat tills att det brister. Detta gör att barn ofta har brusten blindtarm redan när de kommer till ett sjukhus. 

Vad beror blindtarmsinflammation på? 

Det är inte helt säkert varför vissa för blindtarmsinflammation och andra inte, men ofta beror det på att något täpper igen öppningen mellan bihanget och blindtarmen. Trycket ökar då i bihanget och gör att det kan infekteras av virus eller bakterier vilket i sin tur gör att bihanget svullnar upp och det bildas var inuti det. 

När du är på sjukhuset kan kirurgen hitta det som kan ha fastnat i bihangets öppning. Det kan till exempel vara en matbit som inte har brutits ner eller en liten klump av hårt bajs. Oftast hittar dock inte kirurgen något utan det är bara ett förtjockat och inflammerat blindtarmsbihang. Ibland kan kirurgen hitta det som har fastnat i bihangets öppning. Det kan till exempel vara en hård matbit som inte har brutits ner eller en liten klump av hårt bajs. Men oftast hittar inte kirurgen något, utan bara ett förtjockat och inflammerat blindtarmsbihang. 

Även om det är ovanligt kan blindtarmsinflammation orsakas av att något annat täpper till bihanget, till exempel: 

 • En tarmficka, vilket är en utbuktning på tarmens slemhinna. 
 • En polyp, vilket är en utväxt i slemhinnan. 
 • En tumör, som innebär att celler har börjat föröka sig. De flesta tumörer beror dock inte på cancer. 

Symptom 

Vid blindtarmsinflammation är det vanligt att ha ett eller flera av följande symtom: 

 • Du får ont och är öm runt naveln. 
 • Du får ont i höger sida av magen vid den nedre delen. Det kan också börja göra ont runt naveln och sedan flyttas till magens nedre högra del.
 • Du får mer och mer ont.
 • Det gör mer ont när du rör dig, hostar eller nyser.
 • Du mår illa, känner dig sjuk och har dålig aptit.
 • Du kan kräkas.
 • Du kan känna dig uppblåst i magen.
 • Du får feber efter något dygn. Oftast är febern ganska låg, runt 38 grader. 

Ibland kan det vara svårt att förstå att du eller barnet har blindtarmsinflammation, eftersom symptomen inte alltid är tydliga. Det kan också vara svårt att känna igen symptomen i början, speciellt hos unga barn och äldre vuxna. 

Brusten blindtarm 

Bihanget på blindtarmen kan brista på grund av inflammationen. Hos vuxna kan det ta upp till tre dagar från de första symptomen eller besvären. Hos barn kan det gå mycket fortare, särskilt hos barn under sju år. Då kan det ta tolv timmar från de första symptomen tills att bihanget på blindtarmen brister. Brusten blindtarm kan också ibland orsaka bukhinneinflammation. Det är vanligast hos barn under sju år och hos personer över 70 år. Symptom på bukhinneinflammation kan vara att: 

 • Du har mycket ont i magen. 
 • Du har feber över 39 grader. 
 • Du har mycket svårt att gå. 
 • Du kan inte slappna av i magens muskler och det kan vara svårt att bajsa. 
 • Du kan få diarré. 

Behandling 

När man behandlar blindtarmsinflammation opererar man oftast bort bihanget på blindtarmen. Oftast opereras man några timmar efter att läkaren har konstaterat att man har blindtarmsinflammation och de flesta som opereras har haft symptom i mindre än två dygn. 

Om man har brusten blindtarm så behöver den behandlas snabbt eftersom man vill undvika att bukhinnan blir inflammerad. Du kan få antibiotika innan operationen. 

Barn som har blindtarmsinflammation opereras också. Om detta är fallet så är det bra att berätta för barnet vad som kommer att hända eftersom det kan göra att barnet känner sig tryggare.  

Operation med titthålsteknik eller öppen operation 

Antingen blir du opererad med titthålsteknik eller så öppnar kirurgen buken under en så kallad öppen operation. Det är dock vanligast att operera med titthålsteknik.  

Vid själva operationen undersöker kirurgen bihanget vid blindtarmen och tar bort det om det är inflammerat. Om bihanget är friskt så väljer man att inte operera bort det. Ibland kan dock kirurgen ta bort bihanget ändå för att skicka på analys. 

Även om kirurgen börjar operera med titthålsteknik kan hen behöva byta och göra en öppen operation. Det kan till exempel vara om bihanget är väldigt inflammerat, svårt att hitta eller har växt fast i vävnaden vid blindtarmen. Då skär kirurgen ett snitt på höger sida strax under naveln. Vid en öppen operation tas alltid bihanget bort.  

Du blir sövd under operationen 

Hur lång tid du får vänta på att opereras beror bland annat på när du åt eller drack sist. Du behöver nämligen vara sövd under operationen och då behöver magen vara tom, annars finns risk för att du kräks under operationen. 

Operation minskar risken för komplikationer 

En blindtarmsinflammation kan läka av sig själv, men du kan få blindtarmsinflammation igen och då opereras den oftast bort. Det är för att undvika komplikationer som brusten blindtarm eller bukhinneinflammation. 

Efter operationen 

Du får stanna kvar på sjukhuset någon dag efter operationen, oavsett om du har opererats med titthålsteknik eller med öppen operation. Det kan göra ont att kissa och bajsa, eftersom muskulaturen i magen kan ha svårt att slappna av efter operationen. 

Du blir oftast helt återställd efter ungefär en vecka om du har opererats med titthålsteknik. Det tar längre tid om du har opererats med öppen operation och du kan behöva bli sjukskriven i två till tre veckor. Hur lång tid du behöver vara sjukskriven beror på vad du arbetar med. 

Kontakta vården om du eller barnet blir sämre igen 

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du eller barnet får feber över 38,5 grader eller ont i magen efter operationen. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. 

Behandling med antibiotika 

Blindtarmsinflammation kan behandlas med antibiotika. Det kan till exempel vara om du av olika anledningar inte bör eller kan sövas. 

Behandling med antibiotika är nästan lika effektivt som en operation, men eftersom bihanget vid blindtarmen finns kvar finns också en risk att det blir inflammerat igen. De närmsta två åren är oftast då det finns störst risk att bli sjuk igen och då opereras bihanget bort. 

Du kan få antibiotika både före och en tid efter operationen om du har haft en brusten blindtarm. Antibiotika minskar risken för bukhinneinflammation. 

Du kan behöva få tjocktarmen undersökt om du äldre än 50 år eller har haft en lindrig blindtarmsinflammation och behandlats med antibiotika. Det är för att utesluta att inflammationen orsakades av en tumör i tjocktarmen. 

Liten risk för att bli sjuk igen 

Det är mycket ovanligt att få blindtarmsinflammation igen om du har opererats för blindtarmsinflammation. 

När och var ska jag söka vård? 

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du eller barnet har blindtarmsinflammation. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. 

Om det är bråttom 

Ring genast 112 om symptomen kommer snabbt och du eller barnet mår mycket dåligt. 

Vi hjälper dig