Capio
Capio
Capio

Grå starr

Grå starr är en synnedsättning som de flesta äldre personer drabbas av. Ögats lins blir grumlig och synen försämras gradvis. Sjukdomen behandlas med en operation där linsen byts ut mot en konstgjord lins.

Capio Ögon har över 30 års erfarenhet av gråstarroperationer och utför idag ca 20% av alla gråstarroperationer i landet. 

Vad är grå starr (katarakt)?

Grå starr, eller katarakt som är den medicinska benämningen, innebär att ögats lins har blivit grumlig. Grumligheten gör att ljus inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, och synen blir då sämre. Linsen kan bli grumlig på grund av starkt solljus under lång tid, en tidigare ögonskada, andra sjukdomar/ögonsjukdomar och vissa läkemedel.

I tidigt skede av grå starr kan man få besvär med bländning och dimmig syn. De flesta upplever synförsämringen som gradvis och långsam. Oftast finns grå starr i båda ögonen. Det finns inga mediciner som hjälper mot grå starr och en gråstarroperation är den enda behandlingsmetoden. Grå starr botas helt med en gråstarrsoperation och kan alltså inte komma tillbaka.

Sjukdomen förekommer oftast i högre åldrar, även om det kan uppkomma också hos yngre. Bland personer över 80 år är det fler än 70% som får grå starr. Utöver hög ålder är andra möjliga orsaker rökning, ögonskador, svår diabetes, vitaminbrist eller långvarig kortisonbehandling. Det finns också en mer ovanlig form av sjukdomen som är ärftlig.

Symptom på grå starr

När din lins har blivit grumlig får du som regel besvär med synen. De vanligaste symtomen på grå starr är:

 • Disig och suddig syn
 • Försämrat färgseende (färger kan upplevas som gulbruna)
 • Lätt att bli bländad
 • Känslighet för starkt vitt ljus
 • Du ser dubbla eller svagare konturer
 • Försämrat mörkerseende

Det vanliga är att få grå starr i båda ögonen samtidigt, men symptomen utvecklas ofta i olika takt. Eftersom ökad ålder är den vanligaste orsaken till grå starr kan det vara klokt att undersöka synen hos din optiker ungefär vart femte år om du är över 40 år. På så sätt kan sjukdomen upptäckas tidigt. Kontakta din vårdcentral eller ögonmottagning om du misstänker att du har grå starr.

Undersökning

För att ta reda på om du har grå starr är första steget ofta en vanlig synundersökning, där läkaren bedömer din synförmåga efter hur små bokstäver du kan se på en tavla. Nästa steg är att läkaren undersöker ögats lins med ett ögonmikroskop.

Därför får du oftast ögondroppar som vidgar pupillen, vilket kan vara nödvändigt för att vissa delar av ögat ska gå att undersöka. Undersökningen gör inte ont och de flesta upplever den inte som obehaglig, men ljuset från ögonmikroskopet kan vara relativt starkt.

Även om du inte märkt det själv kan din läkare se i ögonmikroskopet om din lins är grumlig. Läkaren kommer också att undersöka näthinnan för att utesluta andra möjliga orsaker till din synnedsättning än grå starr, till exempel åldersförändringar i gula fläcken.

Något som är bra att känna till om du ska få ögondroppar är att din syn kan vara tillfälligt nedsatt i upp till ett dygn efter undersökningen. Undvik i så fall bilkörning och andra aktiviteter som kräver bra syn.

Operation av grå starr

Det finns inga läkemedel som hjälper mot grå starr, men en operation kan bota sjukdomen helt. En bra tumregel är att låta operera sin grå starr när man besväras av gradvis försämring av synen eller avstår från att göra saker som man annars skulle gjort. Under operationen används lokalbedövning och ögats grumliga lins byts ut mot en ny, konstgjord lins.

Hos Capio Ögon har du möjlighet att välja mellan en standardlins och en speciell lins som minskar behovet av glasögon, genom det fria vårdvalet.

 • Standardlins

  Standardlinsen som används vid gråstarroperationer kallas monofokal lins. Linsen ger bra synskärpa på antingen nära eller långt avstånd. De flesta av våra patienter väljer att se bra på långt avstånd och kompletterar med läsglasögon. Om du är astigmatiker (har brytningsfel) kan även synskärpan på långt håll behöva korrigeras med glasögon eller linser efter operationen.
 • Medfinansiering

  Du kan även välja att få en lins som gör att du minskar behovet av glasögon efter operationen och bara behöver glasögon vid speciellt krävande situationer. Du betalar då mellanskillnaden mellan en standardlins och denna speciallins. Det finns flera olika typer av medfinansieringslinser, all information om alternativen får du vid förundersökningen.

Är du intresserad av detta kan du tack vare det fria vårdvalet välja att opereras vid någon av våra kliniker i Jönköping, Skåne, Stockholm eller Göteborg. Vill du opereras i Göteborg via medfinansiering så tala med någon på kliniken om hur du går tillväga för att välja detta alternativ.

Själva operationen tar i genomsnitt 15 minuter och du kan gå hem samma dag. Så här går det till:

 • Du får först pupillvidgande och bedövande ögondroppar. Be gärna om något lugnande om du känner dig orolig.
 • Under operationen sitter du i en slags tandläkarstol som fälls bakåt. Vi ser till att du ligger bekvämt och avslappnat.
 • Ditt öga sköljs rent och huden runt ögat tvättas med sprit. Efter detta får du inte ta upp händerna i ansiktet.
 • Du får en tunn steril duk över ansiktet med en öppning för det öga som ska opereras. För att du inte ska blinka, får du en ögonlockshållare som hjälper dig att hålla ögat öppet.
 • Under operationen tittar du in i mikroskopets ljus. Linsen i ögat sönderdelas med ultraljud och avlägsnas. Därefter sätts den nya linsen in.
 • När operationen är klar rekommenderar vi att du sitter ner en liten stund innan det är dags att bege sig hem. Tänk på att du inte ska köra bil direkt efter operationen.

Direkt efter operationen kan du uppleva dimsyn eller dubbelseende. Du kan också se svarta prickar som rör sig. Ofta är man ljuskänslig efter operationen och kan uppfatta färger starkare, speciellt blått. I vissa fall kan ögonvitan få en liten blödning eller svullnad som försvinner så småningom.

Synen blir successivt bättre under de första dagarna, men en skav- och gruskänsla i ögat är mycket vanlig och kan kännas av i flera månader efter operationen. Receptfria smörjande droppar, så kallat tårsubstitut, kan lindra.

Du får också ett recept på ögondroppar som förebygger inflammation. Följ ordinationen på flaskan. Om du har opererat båda ögonen är det viktigt att ha en separat flaska till varje öga.

 

Vanliga frågor om gråstarroperation

Vi hjälper dig