Capio
Capio
Capio

Operera bort halsmandlar

Att operera bort halsmandlarna är mycket vanligt. Det är framförallt vanligt att ta bort halsmandlarna på barn och den vanligaste orsaken är att halsmandlarna är förstorade. Hos vuxna som behöver få sina halsmandlar borttagna är problem med återkommande halsfluss den vanligaste orsaken.

Vad är halsmandlar?

Halsmandlar, som även kallas för tonsiller, är två stycken körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan.

Halsmandlarna består av en så kallad lymfvävnad, som är en del av kroppens immunförsvar. Hos barn finns även en liknande vävnad i en körtel som sitter bakom näsan.

Halsmandlarna krymper gradvis under våra tonår och är som störst när vi är barn. Hos vuxna brukar de därför ofta vara mycket mindre än hos barn.

Varför görs operationen?

Tonsillektomi betyder att halsmandlarna opereras bort och det finns flera anledningar till att de kan behöva opereras bort.

Förstorade halsmandlar

När halsmandlarna blir förstorade kan det bli trångt i svalgen och det kan bli svårt att svälja eller andas. Då kan de opereras bort för att skapa mer utrymme i svalget.  Förstorade halsmandlar är vanligast hos barn och om barnet samtidigt har en förstorad körtel bakom näsan tas den bort samtidigt som halsmandlarna. Detta eftersom också den svullna körteln i näsan kan bidra till andningsbesvär.

Eftersom det finns liknande vävnad som skyddar mot infektioner på andra ställen i svalget påverkas inte immunförsvaret negativt av att halsmandlarna tas bort.

Återkommande halsfluss

Om du som vuxen har återkommande problem med halsfluss kan du behöva få dina halsmandlar borttagna, eftersom halsfluss är en infektion som sätter sig just på halsmandlarna.

Halsböld

Halsböld är en följdsjukdom till halsfluss och innebär att det har bildats en böld fylld med var bakom halsmandeln. Barn som får halsböld kan behöva operera bort halsmandlarna. Detsamma gäller för vuxna som har haft minst två halsbölder.

Så förbereder du dig inför operationen

Samma förberedelser gäller både för barn och vuxna.

Innan operationsdagen

Eftersom operationen görs under narkos behöver du eller barnet som ska genomgå operationen fasta. Exakt hur länge du eller barnet behöver fasta innan operationen får ni information om av vårdpersonalen.

Berätta om du tar några läkemedel

Det är viktigt att tala om för läkaren innan operation om du eller barnet tar några läkemedel. Detta är särskilt viktigt om det gäller läkemedel vid diabetes och blodförtunnande läkemedel.

Förberedelser på plats

Väl på plats på kliniken får du eller barnet som ska opereras träffa läkaren som ska utföra operationen. Hen berättar då om hur operationen går till och svarar på eventuella frågor och funderingar.

Om det är ett barn som ska opereras så får en närstående alltid följa med in i operationssalen och vara med till dess att barnet har somnat. Detta brukar ta ett par minuter.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig