Capio
Capio
Capio

Fysioterapi - Sjukgymnastik

Fysioterapi, eller sjukgymnastik som det också kallas, innebär undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar främst i muskler, leder och nerver. Det kan röra sig om smärta, stelhet eller andra problem. Du kan också söka fysioterapi för kroppsliga besvär vid stress och spänningar. Ofta får du hjälp med dina besvär genom rörelse och träning i olika former. Du kan också få hjälp av fysioterapeuten med att förändra dina levnadsvanor.  

Så går en undersökning till

Fysioterapeuten (tidigare sjukgymnast) undersöker bland annat hur du rör dig, om och var du har ont, hur lederna fungerar och hur styrkan i musklerna fungerar. En del undersökningar gör fysioterapeuten med händerna för att få en känsla för hur en rörelse, muskel eller led fungerar.

Behandling genom fysioterapi

Vilken behandling som passar dig avgörs av dina symptom och på den bedömning som undersökningen har lett fram till. Kanske behöver du träna upp styrkan eller uthålligheten i en muskel, eller träna upp en leds stabilitet? Det kan också handla om att du behöver lära dig att kontrollera en viss typ av rörelse.

Fysioterapeuten lär dig att använda kroppen på ett sätt som gör att besvären minskar och som förhindrar att besvären kommer tillbaka. Du kan även få tips på hur du förändrar dina levnadsvanor, eller få hjälp med att hantera stress och smärta. Ibland kan andra behandlingsmetoder användas för att dämpa smärtan eller få led eller muskel att fungera mer vanligt igen.

Du kan också få Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Det finns en hel del hjälpmedel och träningsprogram, som en arbetsterapeut eller fysioterapeut kan hjälpa till att ta fram. 
 
Ett besök hos en fysioterapeut tar ungefär 30 till 60 minuter. Det är olika hur många behandlingar som behövs innan du blir bättre. Om du har milda besvär kan det handla om några enstaka behandlingar, men vid en del sjukdomar och skador kan du behöva få flera behandlingar under en längre tid.

Kan jag utföra behandlingen själv?

Ja, du kan utföra delar av behandlingen själv efter att du fått hjälp med vilka rörelser eller vilken typ av träning som är bra för just dina besvär. Ofta får du ett program med uppgifter som du ska göra hemma mellan besöken hos fysioterapeuten. Det gäller även den del av behandlingen som handlar om förändrad livsstil – den delen gör du hemma själv, i din vardag. Vissa av de manuella behandlingarna kan du också göra själv hemma efter att fysioterapeuten visat dig hur de ska göras. 

Efter behandlingen

När du fått en behandling har du mindre ont, känner dig mindre stel eller upplever att dina besvär lindrats. Vissa kan även känna en trötthet. Ibland kan du bli lite öm i musklerna, det kan nästan påminna om en träningsvärk. Det brukar gå över efter ett par timmar.

Det är sällan det gör mer ont efter ett besök hos fysioterapeuten, men om det händer är det viktigt att du berättar det så att fysioterapeuten kan anpassa behandlingen och träningen till rätt nivå.

Hur kan vi på Capio hjälpa?

Vänd dig till någon av våra rehabmottagningar om du har besvär med smärta, stelhet eller andra problem från muskler, leder och nerver. Du kan också söka för kroppsliga besvär med stress och spänningar. Hos oss på Capio får du rehabilitering av hög kvalitet, så att du ska kunna komma tillbaka till önskad aktivitetsnivå. Våra fysioterapeuter undersöker, bedömer och utformar rehabilitering utifrån dina förutsättningar, behov och mål. 

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig