Capio
Capio
Capio

KBT-E

KBT-E är en terapiform som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång.

KBT-E är en kognitiv beteendeterapi som är särskilt anpassad för olika former av ätstörningar. Metoden är utvecklad vid centrum för forskning om ätstörningar vid Oxford Universitet (Centre for Research on Eating Disorders Oxford, CREDO).

Så fungerar KBT-E 

Behandlingen fokuserar på att arbeta med de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång. Med stöd av ditt team tränar du på att använda dig av verktyg och strategier för att bryta invanda vanor och mönster som hör till ätstörningen. Målet är att få bort de beteenden som är förknippade med ätstörningen och fylla på med nya upplevelser och erfarenheter. Alla människor är olika och tanken är att lära dig att utveckla verktyg som du själv sedan kan använda hemma. På så sätt blir du din egen terapeut och expert på din problematik.

Förändra livet med hjälp av KBT-E

Att påbörja en behandling med KBT-E är en möjlighet att starta om på nytt och skapa ett nytt liv. Ett nytt liv som inte längre styrs av tankar kring mat, kroppsform och vikt. Många pratar om de stora fördelarna man upplever under behandlingen. De inkluderar bland annat:

  • Bli fri från ständigt påträngande tankar om ätande, kroppsform och vikt
  • Utveckla ett tänkande som inkluderar flera områden i livet än bara mat och kropp
  • Bli gladare och mer tillfreds med dig själv och livet
  • Bli piggare och mindre lättirriterad
  • Bli mer flexibel och spontan
  • Få bättre relationer till familj och vänner
  • Förbättra din fysiska hälsa.

Några av de grundläggarna delarna i KBT-E är att man alltid arbetar i ett team, du är aldrig ensam och har veckovisa utvärderingsmöten med ditt eget team. Det bygger också på individuella samtal, en individuell beskrivning av ätproblemet, självregistrering, måltidsstöd, distraherande aktiviteter, veckovis vägning, gruppterapi och involvering av anhöriga.

Fyra faser som alltid följs

Faserna bygger på att du ska kunna skapa en förändring, kunna genomföra den, förbereda dig på ett liv efter behandlingen och minimera risken för återfall.

De olika faserna i KBT-E

Vi hjälper dig