Capio
Capio
Capio

Ätstörningar

Om du tänker mycket på din kropp och vad du äter samtidigt som du är hård och dömande mot dig själv kan du ha en ätstörning. Det finns olika sorters ätstörningar och det är vanligt att de kommer smygandes och utvecklas gradvis under en lång tid.  

Gemensamt för personer med ätstörning är att det finns ett överdrivet stort fokus på mat, ätande, kropp och vikt. Det är vanligt att du försöker hålla någon form av diet, att du bantar, undviker olika livsmedel som du är rädd ska öka vikten eller att du på andra sätt begränsar ditt matintag.

Ofta har du också något, eller flera olika, sätt att göra dig av med energin från maten. Det kan vara att du kräks, tränar eller använder dig av laxermedel. För en del sker detta direkt efter måltid och för andra mer som en daglig rutin man håller sig till och inte vågar göra avsteg från.

Många med ätstörning har också regelbundet tillfällen då de inte klarar av att hålla sig till sin diet utan äter sådant som de normalt inte tillåter sig att äta. Ibland leder detta till att du tillfälligt ger upp din diet och fortsätter äta. Efteråt mår du väldigt dåligt över det som skett och anstränger dig hårt för att göra av med energin du fått i dig.

Konsekvenser av ätstörningar

Att leva med en ätstörning är smärtsamt både psykiskt och fysiskt. Att äta oregelbundet och inte tillgodose kroppens behov av energi kan ge stora konsekvenser för den fysiska hälsan. Alla påverkas olika och riskerna ökar ju längre ätstörningen har pågått. Vid undernäring, oregelbundet ätande eller svält fungerar inte heller hjärnan optimalt. Det kan leda till minnes- och koncentrationssvårigheter som gör det svårt att förstå de allra enklaste saker.

Det sociala livet blir också påverkat. Många är så upptagna av att ägna sig åt sådant som har med ätstörningen att göra att de kanske väljer bort annat, till exempel att umgås med vänner. Det är också vanligt att du undviker sociala sammanhang, där det kan förekomma mat, som middagar, fika och fester.

Ätstörningen kan leda till att du ofta är orkeslös, nedstämd, känner dig dålig och till och med äcklig, vilket också bidrar till att du drar dig undan sociala kontakter. Det kan medföra att du blir inåtvänd och självfokuserad, får svårigheter att vara spontan och får ett stort behov av rutiner. Den minskade sexuella lusten och förmågan att känna kärlek kan också leda till problem med att inleda nya kärleksrelationer, eller att redan befintliga relationer påverkas och inte fungerar.

Här kan du läsa mer om olika ätstörningar samt hur, när och var du kan få hjälp. 

Relaterade diagnoser