Capio
Capio

Demensutredning

En demenssjukdom innebär att du får svårt att tänka, minnas och förstå din omgivning. Det är viktigt att söka vård och genomgå en minnesutredning om du upplever att ditt minne inte fungerar lika bra som tidigare. En minnesutredning kallas även en demensutredning.

Så går en minnesutredning till

En minnesutredning består av flera olika undersökningar som görs av olika medicinska professioner under vanligtvis cirka 3 månader. Vid första besöket hos oss träffar du en läkare som ställer många frågor om dig och din bakgrund, din hälsa och dina mediciner. Läkaren gör också minnestester genom att ställa olika frågor till dig utifrån ett frågeformulär, samt en kroppslig undersökning av ditt hjärta, nervsystem, andning med mera.

Det är bra om du har någon anhörig med dig som kan svara på ett omfattande frågeformulär kring hur ditt minne ha förändrats över tid och hur det påverkar dig i vardagen. Det är alltid lättare för en anhörig att märka det än det är för den som börjat få problem med minnet.

Vid ett senare besök bedömer arbetsterapeuten din funktions- och aktivitetsförmåga genom att utföra praktiska aktiviteter och tester. Dessutom bedöms ditt behov av hjälpmedel/kognitivstöd och bostadsanpassning. I vissa fall gör arbetsterapeuten också ett hembesök, för att ta reda på hur du klarar dig i vardagen och utreda om du har behov av eventuella hjälpmedel.

Det händer att vi kompletterar utredningen med en lumbalpunktion, det vill säga ett ryggvätskeprov för att utesluta förekomsten av en infektion samt att undersöka om du har några prover som kan tyda på minnessjukdom. Du kan även få genomgå ett test hos en neuropsykolog som testar testar din intellektuella arbetsförmåga, inlärningsförmåga, ditt närminne och hur du kopplar ihop ögat med handen. I särskilda fall kan vi också göra en EEG-undersökning (elektroencefalogram).

När utredningen är genomförd så får du komma på ditt andra besök hos läkaren. Även denna gång är det bra om du har en anhörig med dig. Vid besöket deltar också en kurator.

Vi hjälper dig

Visar 114 mottagningar: