Capio
Capio
Capio

Psykiatriska utredningar

I en utredning tittar man på hur du fungerar i olika vardagssituationer. Kanske har du svårigheter i vardagen som hindrar dig i ditt liv?

För att bäst kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning utifrån de symptom och besvär som du har. Syftet med utredningen är att förklara de svårigheter som du har i din vardag.

En diagnos kan underlätta förståelsen, och ge underlag för fortsatt planering av din behandling. Vi utför flera olika typer av utredningar och tillsammans med din behandlare görs en vårdplan där det bestäms vilken utredning just du ska göra.