Capio
Capio

Neuropsykiatrisk utredning

En utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autismtillstånd. Utredningen görs för att du ska få rätt hjälp och stöd.

Om du misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd kan du efter beslut gå igenom en utredning.

En neuropsykiatrisk utredning kan göras om du har svårigheter som är så stora att det påverkar ditt liv dagligen i olika situationer hemma, i skola eller arbete. 

Även om du själv misstänker en viss diagnos, kollar vi ofta också om du uppfyller kriterierna för andra diagnoser. Det gör vi för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker. Eller om de symptom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

I utredningen ingår skattningsformulär, strukturerade intervjuer och psykologtester.

Så gör du för att få en utredning

Om du inte redan är patient hos Capio Psykiatri, vänder du dig till din vårdcentral där de första testerna görs. Om läkaren bedömer att du behöver göra en neuropsykiatrisk utredning så kan hen skriva en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Efter att utredningen gjorts

När utredningen genomförts tittar vi tillsammans på vad utredningen visar och diskuterar vilket stöd som kan passa dig. Beroende på resultatet av utredningen finns det olika slags hjälp och stöd att få.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig