Capio
Capio
Capio

Basutredning

Basutredning görs alltid i början av din kontakt på mottagningen. Genom den samlas information in om ditt liv och om dina problem, den består även av viss provtagning.

Det är viktigt att du som ny patient hos oss får rätt vård från början. Tillsammans med dig genomför vi därför en basutredning där dina behov och problem sätts i fokus och där din situation och bakgrunden till dina problem kartläggs.  

Basutredningen utmynnar i en diagnos och ger oss möjligheten att skräddarsy din vårdplan och de behandlingar som passar bäst för dig.    

Du kan förbereda dig inför basutredningen genom att tänka igenom dina besvär och skriva ned vad du vill ha hjälp med. 

Intervjuer och provtagning

Efter första besöket blir du kallad till en till två besök för intervjuer och självskattningar samt kartläggning av dina alkohol- och drogvanor med hjälp av bland annat blodprover och urinprov.  

Efter basutredningen – sammanställning 

Informationen som samlas in under basutredningen vägs samman och utmynnar i en diagnos.  
Det kan också beslutas att du behöver en utökad utredning inom ett diagnosområde, för att kunna ställa en korrekt diagnos.  
När du fått besked om din diagnos sätter vi oss tillsammans ned och utformar din vårdplan utifrån de behandlingar och det stöd som passar dig bäst.  

Basutredningen kan också komma att visa att dina besvär bäst behandlas utanför psykiatrin, och då hjälper vi dig att söka dig vidare. 

Utökad utredning 

Ibland räcker det inte att göra en basutredning för att säkert veta vad du har för behov av hjälp och behandling. Då behöver vi träffa dig fler gånger för att göra fördjupade intervjuer så att vi är säkra på att rätt diagnos ställs. Detta kan till exempel vara en neuropsykiatrisk utredning.

Vi hjälper dig