Capio
Capio
Capio

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning där magsäcken undersöks med hjälp av ett gastroskop. En mjuk slang leds ner till magsäcken genom munnen och undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i magen.

Allmänt om gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning där en mjuk och böjlig styrbar slang (gastroskop) förs ned via munnen så att man kan undersöka matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Via instrumentets kamera överförs bilder av slemhinnan till en bildskärm. Undersökningen visar om det finns till exempel inflammation, sår, polyper eller andra tumörer. Via gastroskopet kan vävnadsprov tas från slemhinnorna, ta bort polyper eller vidga förträngningar. Vävnadsproven undersöks senare av patolog för att se om det till exempel finns cellförändringar, cancer eller magsårsbakterier i magsäcken.

Förberedelser inför gastroskopi

Magsäcken måste vara tom före undersökningen. Du ska inte ha ätit sex timmar före undersökningen. Du får inte dricka två timmar före undersökningen.

Om du använder blodförtunnande läkemedel (till exempel Waran, Plavix, Eliquis med flera) ska du i god tid före meddela mottagningen, eftersom detta ibland kräver särskilda förberedelser.

Om undersökningen ska göras i narkos innebär det att du får lugnande medicin via en kanyl i armen som gör att du slumrar under undersökningen. Detta innebär att du inte får äta efter kl. 24:00 natten före din undersökning. Fram till tre timmar före din mottagningstid kan du dricka klara drycker som till exempel vatten, kaffe, te och saft. Du ska inte röka eller snusa efter kl. 24:00 natten före. Det går bra att använda nikotinplåster.

Hur går en gastroskopi till?

Före undersökningen får du en medicin som minskar luftbubblorna i magsäcken, detta för att läkaren ska kunna se bättre. Om du genomgår undersökningen i vaket tillstånd sprayar vi lokalbedövning i svalget för att dämpa kväljningsreflexerna. Detta gör att det känns lite tjockt i halsen, men detta är bara en känsla. Du kommer att få ett tandskydd i munnen för att skydda både tänder och instrument, och du kan andas via munnen eller via näsan. Du ligger på vänster sida och en kameraförsedd slang förs ned till magsäcken via munnen. När instrumentet ska passera svalget kan du behöva göra en sväljrörelse för att instrumentet ska passera ner lättare. Det gör inte ont men kan upplevas som obehagligt. Vid undersökningen blåses luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapning är därför vanligt men ofarligt. Tas det prover från slemhinnan så brukar detta inte göra ont.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet direkt och vid behov får du recept på lämplig medicin. Resultatet av tagna provbitar kommer efter fyra till sex veckor. Om du fick svalgbedövning bör du inte äta eller dricka förrän efter en timma. Om du fått narkos får du stanna kvar en stund på mottagningen efter undersökningen tills du är helt vaken och du kan i så fall  inte heller köra bil på ett dygn.

Hur lång tid tar hela besöket?

Om du varit vaken under undersökningen tar hela besöket cirka 30 minuter. Om du fått narkos cirka 60 till 80 minuter.

Granskad av:

Sofia Ernestam, Chefläkare, Capio

Senast granskad:

2023-12-20

Vi hjälper dig