Capio
Capio
Capio

Skopier – endoskopiska mage/tarmundersökningar

Skopier eller endoskopiska undersökningar av magsäck och tjocktarm är en viktig metod för att utreda olika symptom från matsmältningskanalen. Vid en skopi kan läkaren titta in i magsäcken eller tjocktarmen och undersöka orsaken till exempelvis halsbränna, smärtor i buken eller blod i avföringen.

Ett endoskop är en lång slang med en lins i ena änden och i den andra änden en videokamera, en lampa och ibland något slags redskap. Genom att föra in det i kroppen kan man leta sig fram till stället som man vill undersöka innan man bestämmer sig för om det krävs en operation.

Fördelar med endoskopi

Endoskopi räknas som en av de viktigaste innovationerna inom läkarvetenskapen i modern tid. Att kunna titta inne i kroppen utan att göra stora kirurgiska ingrepp är en enorm besparing i både kostnader för vården, och risk, smärta och påfrestning för patienten. Allra bäst är det förstås när man kan gå in genom naturliga öppningar och inte ens behöver ta upp ett litet hål i huden.

Endoskopi används inte bara i magtrakten, som den här sidan handlar om, utan även för att undersöka och även operera urinblåsan, knän, hjärta osv.

Gastroskopi – undersöker magsäcken

Gastroskopi är en undersökning där läkaren undersöker magsäcken med hjälp av ett gastroskop. En mjuk slang leds ner till magsäcken genom munnen och undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i magen.

Med skopering av magsäcken kan man upptäcka till exempel:

  • magsår
  • glutenintolerans
  • matstrupsinflammation
  • tumörer
  • godartade slemhinneförändringar

Många tycker att undersökningen är obehaglig på grund av slangen genom svalget. Hos oss har du därför möjlighet att få lätt narkos under undersökningen. Efter ingreppet får du stanna på uppvak under ett par timmar, och du kan behöva sällskap för hemfärden.

Koloskopi – undersöker tjocktarmen

Koloskopi är en undersökning där läkaren undersöker tjocktarmen med ett koloskop. Det är en mjuk slang som förs in genom ändtarmsöppningen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i tjocktarmen.

Många tycker att även denna undersökning är obehaglig. Hos oss har du därför möjlighet att få lätt narkos under undersökningen. Efter ingreppet kan du gå hem genast, men om du har varit sövd får du stanna ett par timmar och vakna upp. Resultaten av undersökningen kommer efter ett par veckor.

Sigmoideoskopi – undersöker ändtarmen och del av tjocktarmen

Sigmoideoskopi innebär att bara ändtarmen och den nedre delen av tjocktarmen undersöks. Vid sigmoideoskopi behöver inte tarmarna vara tomma på samma sätt som vid en koloskopi, varför förberedelserna är lite enklare.

Rektoskopi – undersöker ändtarmen

Rektoskopi är en undersökning där läkaren undersöker ändtarmen med ett rektoskop. Rektoskopet är ett ihåligt plaströr som förs in genom ändtarmsöppningen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i ändtarmen. Narkos (sövning) är inte nödvändig.

Proktoskopi – undersöker början av ändtarmen

Om läkaren bara vill undersöka området precis innanför ändtarmsöppningen kan man istället använda ett mycket kortare rör som kallas för proktoskop. Undersökningen kallas då för proktoskopi. Liksom rektoskopi är proktoskopi ett enkelt ingrepp som inte kräver narkos.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig