Capio
Capio
Capio

Koloskopi

Koloskopi är en undersökning där tjocktarmen undersöks med ett koloskop. Det är en mjuk slang som förs in genom ändtarmsöppningen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i tjocktarmen.

Allmänt om koloskopi

En koloskopi innebär att tjocktarmen (kolon) och några decimeter av sista delen av tunntarmen undersöks med ett instrument i form av en mjuk och böjlig styrbar slang (koloskop) som förs in via ändtarmsöppningen. Via instrumentets kamera överförs bilder av slemhinnan till en bildskärm. Undersökningen visar om det till exempel finns fickor (divertiklar), inflammation, sår, polyper/tumörer med mera. Via koloskopet kan även vävnadsprov tas från slemhinnorna och polyper (vävnadsknoppar på slemhinnan) kan tas bort. Vävnadsproverna skickas efter undersökningen till patolog för diagnostik för att se om det finns inflammation, cellförändringar eller cancer.

Förberedelser inför koloskopi

För att tarmen ska kunna undersökas måste den vara ren. De närmaste dagarna före undersökningen måste du ändra din kost. Under eftermiddagen före eller på morgonen samma dag som undersökningen, måste du tömma tarmen med hjälp av laxermedel. Om du använder blodförtunnande läkemedel (till exempel Waran, Plavix, Eliquis med flera), eller om du har en inopererad hjärtklaff, ska man i god tid före meddela mottagningen, då detta ibland kräver särskilda förberedelser. Du får skriftliga instruktioner och recept på laxermedel tillsammans med kallelsen till undersökningen. 

Om undersökningen ska göras i narkos innebär det att du får lugnande medicin via en kanyl i armen som gör att du slumrar under undersökningen. Detta innebär att du inte får äta efter kl. 24:00 före din operation. Fram till tre timmar före din operationstid kan du dricka klara drycker som till exempel vatten, kaffe, te och saft. Du ska inte röka eller snusa efter kl. 24:00 natten före. Det går bra att använda nikotinplåster.

Hur går en koloskopi till?

Innan undersökningen får du bedövningssalva i ändtarmsöppningen. Vid undersökningen ligger du på sidan och de bara kroppsdelarna är väl skylda. Undersökningen kan ibland göra ont eller vara obehaglig när koloskopet förs upp i tjocktarmen. Undersökningen görs i vissa fall i narkos med det mycket snabbverkande narkosmedlet Propofol, ibland kombinerat med smärtstillande. Detta gäller om du inte har allvarliga hjärt/lung- eller andra sjukdomar. Under narkosen andas du som vanligt genom näsa/mun.

Efter undersökningen

Vi använder koldioxid som gas för att vidga tarmen så att läkaren ska kunna se tarmväggarna ordentligt under undersökningen. Koldioxiden tas snabbt upp av kroppen och andas lätt ut av patienten, vilket minskar de besvär i form av uppblåsthet och ömhet som man kan känna i buken efter en koloskopi.

Du kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen. Du får besked om resultatet av undersökningen direkt efteråt. Om vävnadsprover tagits för mikroskopisk undersökning av patolog är analysen oftast klar efter cirka tre–fem veckor. Du får besked om svaret på vävnadsprov via brev, återbesök eller telefon.

Observera: Om du fått propofolnarkos i samband med undersökning får du inte köra bil eller cykla samma dag eller kväll och man bör inte heller göra andra uppgifter som kräver skärpt balans eller uppmärksamhet.

Hur lång tid tar hela besöket?

En undersökning kan ta alltifrån en kvart till en timme och hela vistelsen på mottagningen kan ta ca en halvtimme upp till två timmar. 

Granskad av:

Sofia Ernestam, Chefläkare, Capio

Senast granskad:

2023-12-20

Vi hjälper dig