Capio
Capio
Capio

Förhudsproblem

Den rörliga huden som ligger över penisens yttersta del, ollonet, kallas för förhud. Du kan få problem med förhuden av olika anledningar. Den kan bli svullen och röd samtidigt som det kliar och svider. Du kan även få torr hud och hudutslag på din förhud. Oftast går besvären över av sig självt eller efter egenbehandling men ibland kan du behöva söka vård.

Vad kan förhudsproblem bero på?

Förhudsproblem kan bero på olika saker, till exempel:

  • Du tvättar dig för ofta med tvål, vilket leder till att huden blir torr och irriterad.
  • Du har fått balanit, en inflammation under och i förhuden.
  • Du har en hudsjukdom eller hudbesvär som till exempel kronisk inflammation, eksem, herpes eller svampinfektion.
  • Du har en förträngning i förhuden eller en för kort sträng under ollonet.
  • Du har hudbesvär som gör att förhuden svullnar och inte kan dras tillbaka.

Symptom

Förhudsproblem kan bero på olika saker och ge flera olika symptom. Här är exempel på symptom:

  • Förhuden kan bli röd och svullen.
  • Det kan svida både på insidan och utsidan av förhuden.
  • Du kan få klåda, hudutslag och torr hud på penisen.

Behandling

Vad du kan tänkas behöva för behandling för dina besvär beror på vad som orsakar dem.

Om du har fått en svampinfektion kan du använda en receptfri salva mot svamp, men besvären kan också försvinna av sig självt efter några dagar.

Om dina besvär är svåra eller orsakas av en hudsjukdom kan du behöva använda receptbelagda läkemedel och om förhuden har fastnat kan du behöva bli opererad.

Hur kan jag undvika förhudsproblem?

Klåda och irritation i underlivet kan orsakas både av otillräcklig hygien och allt för flitig hygien. Det kan också orsakas av för tätt sittande kläder eller av du inte riktigt tål det tvättmedel du använder. Om du har besvär med klåda kan det räcka med att undvika tätt sittande kläder under en period och byta tvättmedel.

Undvik att tvätta penisen med tvål, det kan orsaka torr hud, klåda och hudutslag. Ollonet och förhudens insida är särskilt känsliga för uttorkning. Det räcker att tvätta penisen en gång om dagen med vatten för att hålla den ren. Om du vill kan du använda en oparfymerad olja, som exempelvis barnolja för att rengöra och samtidigt återfukta huden. Du kan också använda oparfymerad kräm för att smörja in huden om den känns torr.

Undersökningar och utredningar

När du söker vård för förhudproblem så brukar en läkare eller sjuksköterska undersöka penisen genom att titta på den och känna på den.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som har förhudsproblem behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själva eller med hjälp av behandling du kan göra själv hemma.

Ta kontakt med din vårdcentral om du har något av följande besvär:

  • Du har en rodnad eller svullnad på förhuden eller ollonet som inte vill går över med egenvård.
  • Du upplever att förhuden har blivit trängre eller inte går att dra tillbaka, trots att du har kunnat göra det tidigare.

Om det är helg kan du vänta med att söka vård tills det blir vardag.

Vi hjälper dig