Capio
Capio
Capio

Godartad prostataförstoring

Prostatan är en del av det manliga könsorganet och är en körtel som sitter runt urinröret mellan penisen och urinblåsan. Den bildar en vätska som hjälper spermierna att ta sig fram. När du blir äldre kan prostatan växa och trycka mot urinröret. Du får då svårare att kissa. En förstorad prostata ökar inte risken för prostatacancer.

Vad är en godartad prostataförstoring?

När prostatan blir förstorad kan den klämma ihop urinröret och det kan då bli mer besvärligt att kissa. Exakt varför prostatan blir förstorad, vet man inte. En prostataförstoring som inte beror på en allvarlig sjukdom brukar kallas för godartad prostataförstoring, eller benign prostatahyperplasi, BHP.

Ibland kan det finnas andra orsaker till besvären att kissa, som till exempel:

 • En överaktiv blåsa
 • Urinrörsförträngning
 • Urinvägsinfektion
 • En neurologisk sjukdom, som exempelvis Parkinsons sjukdom, MS eller stroke.

Besvären kan ibland bero på prostatacancer, men en godartad prostataförstoring ökar inte risken för att få cancer i prostatan.

Symtom

Godartad prostataförstoring är vanligast hos personer över 60 år. Ungefär varannan man över 60 år har prostataförstoring och fyra av fem män som är över 80 år har det.

Följande besvär är vanliga vid godartad prostataförstoring:

 • Du behöver kissa oftare.
 • Det läcker urin samtidigt som du plötsligt känner dig kissnödig. 
 • Strålen kan vara svagare när du kissar och det kan vara svårt att komma igång.
 • Strålen avbryts en eller flera gånger när du kissar.
 • Du behöver trycka på för att tömma urinblåsan helt.
 • Det känns som att blåsan inte är helt tömd när du har kissat klart.

Komplikationer

Om du har haft besvär med att tömma urinblåsan när du kissar under en längre tid på grund av förstorad prostata, kan det leda till att du får svårare besvär och komplikationer. Några svårare besvär och komplikationer som kan uppstå är:

Återkommande urinvägsinfektioner

När det är svårt att tömma blåsan och den aldrig riktigt töms kan det uppstå en bakterietillväxt som leder till upprepade urinvägsinfektioner.

Kristaller och blåssten i urinblåsan

Det kan även uppstå kristaller i urinen som blir kvar i urinblåsan. De kan då klumpa ihop sig och bilda så kallad blåssten. Blåsstenen kan i sin tur förvärra besvären med att kissa.

Överrinningsinkontinens

Urinblåsan kan även töjas ut så att du får det som brukar kallas för överrinningsinkontinens. Då kommer det urin i små skvättar när du kissar.

Urinstämma

Det kan bli så svårt att kissa, att det till slut inte går överhuvudtaget. Det kallas för urinstämma och då får du oftast mycket ont i magen och behöver genast hjälp att tömma urinblåsan.

Ökat tryck kan leda till njursvikt

När urinblåsan är full ökar trycket, vilket påverkar njurarnas funktion. Det kan på sikt leda till njursvikt.

Känsliga blodkärl

När prostatan är förstorad kan blodkärlen på prostatan blöda ofta och mycket. Det märks när du kissar.

Behandling

Godartad prostataförstoring eller vanliga åldersförändringar i prostatan behöver bara behandlas om du besväras av symtomen. En del upplever att tillvaron blir begränsad eftersom många besvär innebär att man kan behöva ha nära till en toalett.

Ibland kan besvären minska av sig självt, trots att inte själva prostatakörteln minskar i storlek. Då kan besvären komma tillbaka igen efter ett tag. Det vanligaste är dock att besvären är oförändrade under en lång tid.

Det finns flera olika sätt att behandla en godartad prostataförstoring om det behövs. Vilken behandling som passar bäst kan variera.

 • Du kan få behandling med läkemedel.
 • Du kan bli opererad.
 • Du kan få behandling med mikrovågor eller annan värmebehandling.
 • Du kan få behandling med kateter i urinblåsan.

Ofta behövs behandling av en urolog. Du kan få en remiss till en urolog av en läkare på din vårdcentral.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med din vårdcentral om du har symptom som kan bero på prostataförstoring. Om det är stängt kan du vänta till nästkommande vardag.

Ta genast kontakt med din vårdcentral, eller med en öppen jourmottagning om du har mycket ont i magen och har svårt att kissa. Om det är stängt bör du söka vård på en akutmottagning.

Vi hjälper dig