Capio
Capio
Capio

TBE-vaccination

Nu vaccinerar vi mot TBE. Välj region för att se vårdcentraler och boka tid.

Stockholm

Västra Götaland

Södra Sverige

Övriga Sverige

 

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar. Oftast får man lindriga besvär så som feber, muskelvärk eller huvudvärk, men vissa kan bli allvarligt sjuka. Det går att skydda sig mot TBE genom att vaccinera sig. Ta kontakt med din vårdcentral eller med en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE.

Läs mer om TBE-fästingburen hjärninflammation här

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig om du bor eller ofta vistas i ett riskområde. I Sverige finns TBE framför allt i de södra och mellersta delarna av landet. Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Fästingsäsongen varar som tidigast från mars och som senast till november, men de allra flesta som blir smittade av viruset blir det under sommaren. För att få ett fullgott skydd bör du försöka vaccinera dig mot TBE i god tid innan fästingsäsongen drar igång.

Vem som helst kan vaccinera sig mot TBE, även barn och gravida eller ammande kvinnor.

Barn från ett års ålder kan vaccineras mot TBE. Du som är gravid eller ammar kan också vaccinera dig. Vaccinet har använts av många som är gravida eller ammar och trots att det inte finns några specifika tester på gravida eller ammande kvinnor som har fått TBE-vaccinet, så finns det inte någonting som tyder på att vaccinet skulle skada barnet.

Så går vaccinationen till

Barn som är runt ett år gamla får sprutan med vaccin på lårets framsida. Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av armen.

Du som inte har vaccinerat dig mot TBE tidigare börjar med tre eller fyra doser under det första året. Hur många du ska ta beror på:

 • Om du är äldre eller yngre än femtio år.
 • Om du har ett nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling.

För dig som är yngre än femtio år

Du får vanligtvis tre doser under det första året och för att få ett bra skydd rekommenderas du vaccinera dig enligt följande schema:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, fem till tolv månader efter andra dosen.
 • Fjärde dosen, tre år efter den tredje dosen.

Därefter rekommenderas du att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att bibehålla ett gott skydd mot TBE. Ovanstående schema gäller även för barn som har fyllt ett år.

För dig som har fyllt 50 år

Innan rekommenderades personer över femtio år att ta tre doser under det första året, men nu rekommenderas istället fyra doser. Vaccinationschemat för dig som har fyllt femtio ser ut som följande:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, två månader efter den andra dosen.
 • Fjärde dosen, fem till tolv månader efter den tredje dosen.
 • Femte dosen, tre år efter den fjärde dosen.

Därefter rekommenderas du att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att bibehålla ett gott skydd mot TBE.

Om du är över femtio år och enbart fick tre doser vaccin mot TBE under det första året så rekommenderas du enligt de uppdaterade direktiven att komplettera skyddet med en fjärde spruta. Ta kontakt med personalen på mottagningen där du vaccinerar dig för att få mer information och råd.

För dig med nedsatt immunförsvar

Du som har ett nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom, kan behöva ta en extra dos vaccin. Du kan då behöva följa samma vaccinationsschema som personer som fyllt femtio år, även om du är yngre än så.

Snabbschema

Ibland kan vaccinationsprocessen snabbas upp så att de tre första doserna ges med kortare tid emellan. Det kan exempelvis göras för att du annars inte hinner få ett bra skydd innan fästingsäsongen börjar.

Om du glömt att vaccinera dig

Om du av någon anledning har glömt eller missat att ta en dos behöver du inte börja om helt från början, även om det har gått längre tid än rekommenderat. Du får en dos och sedan följer du helt enkelt vaccinationsschemat som vanligt. Ta kontakt med personalen på mottagningen där du vaccinerar dig för att få mer information och råd.

Så mår jag efteråt

Efter vaccinationen kan du bli lite röd och svullen där du fick sprutan och det kan kännas lite ömt. Barn kan få feber.

En del personer kan få fler biverkningar, så som:

 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Trötthet
 • Illamående och kräkningar

Besvären burkar gå över inom några dagar.

Vi hjälper dig