SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

Vård online

SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

Student spritar händerna
Coronavirus

Skydda dig mot covid-19

Vi håller dig uppdaterad via den här sidan!

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

  • Fortsätt tvätta händerna med tvål och vatten och använd handsprit. Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Om du arbetar inom vård och äldreomsorg rekommenderas du att testa dig för covid-19. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.

  • Vaccinera dig mot covid-19 – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla 12 år och äldre att vaccinera sig. Påfyllnadsdos rekommenderas också för alla 18 år och äldre.

Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?

Vi hänvisar här till 1177.

Vaccination mot covid-19 i Sverige

Vaccinationsgraden har varit hög i Sverige under pandemin. De grupper som rekommenderats vaccination mot covid-19 har i stor utsträckning följt råden och därigenom fått ett bra skydd. Men äldre personer utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination och immuniteten avtar snabbare än hos yngre friska. Detta innebär att äldre har större behov av påfyllnadsdoser än yngre. Folkhälsomyndigheten ser utifrån kunskapsläget att det även framöver kommer att vara viktigt med påfyllnadsdoser för äldre och personer i riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddet mot allvarlig sjukdom och död är gott även fortsatt för de som är 64 år och yngre och som inte har medicinska riskfaktorer.

Rekommendationer kring påfyllnadsdoser

Följande rekommendationer gäller för påfyllnadsdoser från den 1 mars 2023 för personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19:

  • Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.

  • Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

  • Personer som är 50-64 år rekommenderas att ta en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023

    Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. 

Hur går det till?

De vacciner som nu används ges i två doser som spruta i överarmens muskel. Full skyddseffekt får man först två veckor efter andra dosen. Biverkningar i form av lokal ömhet och rodnad liksom smärta i huvud, muskler och leder är vanligt och beror på att kroppens försvar reagerar. De tillgängliga vaccinerna är Comirnaty (Pfizer/Biontech), Spikevax (Moderna) samt Nuvaxovid (Novavax).

Detaljerad information om bokningsförfarandet på våra mottagningar i:

Om du ännu inte vaccinerat dig och bor/vistas i en annan region, eller av andra skäl är osäker på hur du ska gå tillväga, är du välkommen att kontakta din vårdcentral för mer information.

Covidbevis. Inom EU har man kommit överens om ett digitalt Covidbevis. Det är en kostnadsfri e-tjänst där du får ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. I beviset framgår det om du tagit en, två eller tre doser. Om du inte är vaccinerad men behöver intyga att du är fri från smitta kan du även hämta ut bevis på tillfrisknande eller negativt test. Läs mer om detta under Vanliga frågor och svar nedan. Tjänsten är tillgänglig via www.covidbevis.se och hämtar, med ditt samtycke, data från journalsystemen.


För mer information, besök Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.