Capio
Capio
Capio
Student spritar händerna
Coronavirus

Skydda dig mot covid-19

Här har vi samlat information om covid-19 och vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Texten uppdaterades 2023-06-07.

  • Var noga med handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket. Undvik att röra vid dit ansikte, särskilt om du är förkyld.
  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan eller liknande om du har halsont, feber eller hosta som kan vara covid-19. Det gäller även om du tagit ett självtest som är negativt. Rekommendationerna gäller alla åldrar, även dig som är vaccinerad eller redan haft covid-19.
  • Vaccinera dig mot covid-19 – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?

Vaccination skyddar dig mot allvarlig sjukdom och begränsar risk för smittspridning.

Vaccination mot covid-19 i Sverige

Alla i Sverige och är fyllda 18 år erbjuds gratis vaccin mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet.

Vaccinationsgraden har varit hög i Sverige under pandemin. De grupper som rekommenderats vaccination mot covid-19 har i stor utsträckning följt råden och därigenom fått ett bra skydd.

För dig som inte har vaccinerat dig eller bara tagit en dos finns det fortfarande möjlighet att påbörja vaccination. De vacciner som nu används ges i två doser som spruta i överarmens muskel. Full skyddseffekt får man först två veckor efter andra dosen. Biverkningar i form av lokal ömhet och rodnad liksom smärta i huvud, muskler och leder är vanligt och beror på att kroppens försvar reagerar. De tillgängliga vaccinerna är Comirnaty (Pfizer/Biontech), Spikevax (Moderna) samt Nuvaxovid (Novavax).

För dig som har vaccinerat dig med två eller flera doser kan det vara aktuellt med påfyllnadsdoser.

Kan jag ta vaccin mot covid-19 samtidigt som andra vaccin?

Vaccinationen mot covid-19 går i de flesta fall att kombinera med en annan vaccination, t.ex. mot säsongsinfluensa. Om du har frågor, vänd dig till din vårdcentral, hälsocentral eller vaccinationsmottagning.

Rekommendationer kring påfyllnadsdoser

På 1177 finns en sammanställning av vilka rekommendationer och påfyllnadsdoser som gäller just nu. Det är olika för olika personer.
Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? - 1177

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Hur bokar jag tid?

Det varierar från region till region om du behöver boka tid och hur du gör.

För dig som bor i Västra Götalandsregionen: Information om vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

För dig som bor i Region Stockholm: Drop-intider för vaccination mot covid-19 - 1177

För dig som bor i Region Skåne: Vaccination mot covid-19 - 1177

Om du bor eller vistas i en annan region och är osäker på hur du ska gå tillväga, är du välkommen att kontakta din vårdcentral för mer information.

Covidbevis

Här kan du hitta mer information om covidbevis och vad som gäller just nu.

När och var ska jag söka vård för covid-19?

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv. Du kan alltid få rådgivning via chatt eller telefon. Hitta din mottagning eller kontakta oss online, så hjälper vi dig. Du kan även ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Kontakta din vårdcentral via chatt eller telefon om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du har hög feber i mer än fyra dygn.
  • Du blir andfådd när du rör dig.
  • Du är orkeslös och har svårt att vara uppe. 
  • Du får inte i dig tillräckligt med vätska och näring

Om du blir plötsligt sämre med andnöd ska du söka akut.