Vård online
Vård online
Student spritar händerna
Coronavirus

Skydda dig mot covid-19

Vi håller dig uppdaterad via den här sidan!

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

  • Fortsätt tvätta händerna med tvål och vatten och använd handsprit. Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Om du arbetar inom vård och äldreomsorg rekommenderas du att testa dig för covid-19. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.

  • Vaccinera dig mot covid-19 – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla 12 år och äldre att vaccinera sig. Påfyllnadsdos rekommenderas också för alla 18 år och äldre.

Vill du uppdateras via e-post när vi har ny information att delge som rör vaccination i din region?

Anmäl dig till nyhetsbrev

Uppdaterad:
2022-04-26 - kl.15.42

Varför ska jag vaccinera mig?

Covid-19 är en mycket smittsam infektionssjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Genom att vaccinera sig får man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, samtidigt som man bidrar till en minskad smittspridning. För att vi ska kunna återgå till ett normalt liv måste smittspridningen i samhället begränsas. Därför är det oerhört viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig och fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner.  

Vaccintillgången är för närvarande mycket god och vaccinationerna är helt gratis för dig som vaccineras. 

Vilka kan vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla 12 år och äldre att vaccinera sig. Påfyllnadsdos rekommenderas också för alla 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även en andra påfyllnadsdos (dos 4) till personer som är 65 år och äldre, alla som bor på SÄBO, de som har hemsjukvård eller hemtjänst samt vissa grupper som har ett nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom. Det ska ha gått minst 4 månader från förra påfyllnadsdosen. Du som bor i Västra Götalandsregionen kan läsa mer här. 

Folkhälsomyndighetens nya och senaste rekommendationer gäller från 1 september:

• Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong.

• Barn 12–17 år rekommenderas vaccination med två doser, det vill säga att nuvarande rekommendation kvarstår.

• Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, som enligt nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det.

Hur går det till?

De vacciner som nu används ges i två doser som spruta i överarmens muskel. Full skyddseffekt får man först två veckor efter andra dosen. Biverkningar i form av lokal ömhet och rodnad liksom smärta i huvud, muskler och leder är vanligt och beror på att kroppens försvar reagerar. De tillgängliga vaccinerna är Comirnaty (Pfizer/Biontech), Spikevax (Moderna) samt Nuvaxovid (Novavax).

Detaljerad information om bokningsförfarandet på våra mottagningar i:

Om du ännu inte vaccinerat dig och bor/vistas i en annan region, eller av andra skäl är osäker på hur du ska gå tillväga, är du välkommen att kontakta din vårdcentral för mer information.

Covidbevis. Inom EU har man kommit överens om ett digitalt Covidbevis. Det är en kostnadsfri e-tjänst där du får ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. I beviset framgår det om du tagit en, två eller tre doser. Om du inte är vaccinerad men behöver intyga att du är fri från smitta kan du även hämta ut bevis på tillfrisknande eller negativt test. Läs mer om detta under Vanliga frågor och svar nedan. Tjänsten är tillgänglig via www.covidbevis.se och hämtar, med ditt samtycke, data från journalsystemen.


För mer information, besök Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.