Capio
Capio
Bild på arm och plåster
Allergier & virus

Spara ditt covidbevis

Du behöver spara ditt covidbevis om du vill ha det tillgängligt i framtiden. Från 1 juli 2023 kan covidbevis inte längre hämtas från E-hälsomyndigheten.

Covidbeviset, som visar de doser av vaccin mot covid-19 som du har fått, har gått att hämta från E-hälsomyndigheten med hjälp av BankID. Från 1 juli 2023 upphör den möjligheten, eftersom beviset inte längre behövs för resor inom EU. Många andra länder tar också bort krav på vaccinationsintyg.

Covidbevis som du redan har hämtat är giltiga fram till det datum som anges på intyget. Om du vill förlänga giltighetstiden maximalt kan du hämta ett nytt intyg före 1 juli. Efter det kan du vända dig till din vårdgivare för att få information eller intyg om att du är vaccinerad.

Här kan du hitta mer information på e-hälsomyndighetens hemsida.Value cannot be null. Parameter name: contentLink

at EPiServer.Core.Internal.ContentInstanceCache.GetCacheKey(ContentReference contentLink, String language) at EPiServer.Core.Internal.ContentInstanceCache.TryGet(ContentReference contentLink, String language, IContent& instance) at EPiServer.Core.ContentProvider.GetScatteredContents(IEnumerable`1 contentLinks, ILanguageSelector selector) at EPiServer.Core.Internal.ProviderPipelineImplementation.GetItems(ContentProvider provider, IList`1 contentLinks, LoaderOptions loaderOptions) at EPiServer.Core.Internal.DefaultContentLoader.GetItems(IEnumerable`1 contentLinks, LoaderOptions loaderOptions) at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetContentItems(IEnumerable`1 contentAreaItems) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 155 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch, HashSet`1 knownKeys) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 142 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch, HashSet`1 knownKeys) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 145 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch, HashSet`1 knownKeys) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 145 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch, HashSet`1 knownKeys) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 145 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch, HashSet`1 knownKeys) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 145 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch, HashSet`1 knownKeys) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 145 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.GetDependencyKeys(IEnumerable`1 contents, String languageBranch) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 126 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactViewCache.Insert(String cacheKey, Object data, IEnumerable`1 forLanguageContents, IEnumerable`1 forContents, CacheTimeoutType cacheTimeoutType) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactViewCache.cs:line 73 at Capio.Knowit.ReactViewEngine.Infrastructure.ReactView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Capio.ReactViewEngine\Infrastructure\ReactView.cs:line 77