Capio
Capio
Capio
Bild på arm och plåster
Allergier & virus

Spara ditt covidbevis

Du behöver spara ditt covidbevis om du vill ha det tillgängligt i framtiden. Från 1 juli 2023 kan covidbevis inte längre hämtas från E-hälsomyndigheten.

Covidbeviset, som visar de doser av vaccin mot covid-19 som du har fått, har gått att hämta från E-hälsomyndigheten med hjälp av BankID. Från 1 juli 2023 upphör den möjligheten, eftersom beviset inte längre behövs för resor inom EU. Många andra länder tar också bort krav på vaccinationsintyg.

Covidbevis som du redan har hämtat är giltiga fram till det datum som anges på intyget. Om du vill förlänga giltighetstiden maximalt kan du hämta ett nytt intyg före 1 juli. Efter det kan du vända dig till din vårdgivare för att få information eller intyg om att du är vaccinerad.

Här kan du hitta mer information på e-hälsomyndighetens hemsida.