Capio
Capio
Capio
Ikon som visar en spruta
Allergier & virus

Frågor och svar om vaccin

Här har vi samlat information om vad vaccin är, vad det skyddar mot och vad som händer i kroppen när du vaccinerar dig.

Nu vaccinerar vi mot TBE

Här kan du hitta din närmaste mottagning som vaccinerar mot TBE.

Vad är vaccin?

Vaccin är ett läkemedel som skyddar mot sjukdom. Vacciner har höga säkerhetskrav på sig och genomgår, precis som alla läkemedel, många utvecklingssteg och tester innan de blir godkända.

Vilka sjukdomar kan man vaccinera mot?

Vaccin skyddar mot infektionssjukdomar som sprids med bakterier och virus. Det handlar om allvarliga, ibland livshotande, sjukdomar.

Skyddet är väldigt bra, men inget vaccin ger ett fullständigt skydd. Skulle du få sjukdomen ändå, så blir den lindrigare.

Vad innebär barnvaccinationsprogrammet?

I Sverige erbjuds alla barn ett antal vaccinationer, med bestämda intervall, genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationerna erbjuds inom barnhälsovården och elevhälsan och ger sedan 2016 skydd mot tolv sjukdomar; Difteri, stelkramp, polio, kikhosta, Haemophilus influenza typ B, Hepatit B, allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, rotavirusinfektion, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).

Som vuxen kan du behöva fylla på vissa av vaccinationerna, till exempel stelkramp och difteri.

Jag är inte grundvaccinerad – vad gör jag då?

Ta kontakt med din vårdcentral för individuell rådgivning. Om du är under 18 år har du ofta rätt till kostnadsfri vaccination. Ibland kommer du hänvisas till specifik vaccinationsmottagning

Vad händer i kroppen vid en vaccination?

Enkelt kan man säga att vaccinet innehåller en mycket liten mängd bakterier, virus eller andra sjukdomsframkallande ämnen som är försvagade eller avdödade. De brukar inte orsaka sjukdom. Vid vaccinering aktiveras immunförsvarets "minne" som gör att kroppen reagerar snabbt och bildar antikroppar som förstör de aktuella bakterierna eller virusen då kroppen exponeras för dessa i framtiden, innan de orsakar sjukdom.

Vilka biverkningar kan vaccin ge?

Alla vaccin kan ge biverkningar, men endast en liten andel av de vaccinerade får dessa biverkningar. Varje vaccin har olika biverkningar som är typiska för vaccinet i fråga. De vanligaste symptomen som uppträder efter en vaccination är:

  • Övergående lokala reaktioner i injektionsområdet, som hetta, rodnad, svullnad och smärta.
  • Lindriga allmänna symptom, som illamående, irritation och trötthet.
  • Feber. 
  • Allvarliga biverkningar, till exempel kraftiga allergiska reaktioner, är mycket ovanliga.

Varför ska man vaccinera sig? 

Vaccination är ett sätt att undvika sjukdom eller svår sjukdom i framtiden. Oftast är det smittsamma sjukdomar som vaccineras mot, och för att de inte ska få spridning i samhället behöver en majoritet vara vaccinerade. Så genom vaccin kan du skydda dig själv, men också skydda andra runt omkring dig.

All vaccinering är frivillig i Sverige.

När behöver jag vaccinera mig mot TBE? 

Här kan du läsa mer om hur en TBE-vaccinering går till, när du ska vaccinera dig och hur ofta du behöver ta sprutor.

Vad gör jag om jag är spruträdd?

Att vara rädd för nålstick eller sprutor är vanligt. På Mina sidor har vi tagit fram en artikel om spruträdsla, med mer information och tips på vad du kan göra själv för att mildra rädslan.

Här kan du läsa hela artikeln om spruträdsla.

Var vänder jag mig om jag har fler frågor?

Det är alltid bra att veta hur vaccin fungerar. När du är på plats för din vaccination så ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar som det kan ge. Och du kan såklart alltid ställa frågor till den som vaccinerar om du undrar något annat, eller be att få prata med en läkare om du har mer ingående frågor.

Nu vaccinerar vi mot TBE

Här kan du hitta din närmaste mottagning som vaccinerar mot TBE.