Capio
Capio
Capio
mage
Poddmottagning

Poddmottagningen om IBS (irritable bowl syndrome)

Lär dig mer om IBS i Capios egen podd - Poddmottagningen.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

I Poddmottagningen från Capio lär vi oss mer om olika hälsofrågor, sjukdomar och diagnoser.

Avsnitt 7: IBS - känslig tarm, ballongmage, magont och besvärande gaser.

Ballongmage, gaser och magont - du som lider av IBS / känslig tarm känner säkert igen besvären. Men vad är det som orsakar problemen och vad kan man göra åt dem?
Gästexpert: Peter Thesleff, Specialist i internmedicin med inriktning mot gastroentereologi (mag-/tarmsjukdomar). Programledare: Stefan Sundberg.


Publicerades: 2019-12-18, 19 min
Hela avsnittet om IBS i textform

LYSSNA NU

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.