Capio
Capio
Capio
Hand håller i ett vinglas
Alkoholproblem

Dricker du för mycket?

Vi lever i en speciell tid och vårt förhållande till alkohol står inför helt nya prövningar. Pandemin har påverkat vårt sätt att leva på många sätt och för många är vardagen betydligt mer lågmäld och enslig än vanligt. Att döva sina känslor med alkohol är dock aldrig en bra lösning, särskilt inte nu. Häng med så berättar vi varför!

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Under coronapandemin har vår vardag drastiskt förändrats. Våra planer och drömmar har pausats på obestämd tid. Kanske har vi förlorat någon närstående, kanske fick vi inte vara med på begravningen. Kanske var den där timmen i simhallen varje onsdag hela räddningen, och nu är den – liksom mycket annat – inställd. Vi har varit tvungna att isolera oss i våra hem och tappat den regelbundna kontakten med vårt sociala skyddsnät. Tillsammans, men enskilt, väntar vi på en ljusning.

Begreppet att dränka sina sorger speglar väl synen på alkohol som ett hjälpmedel i svåra situationer. Inmundiga denna ädla dryck och bli kvitt dina sorger – eller som Bellman skrev: ”Bort allt hvad oro gör, bort allt hvad hjertat qväljer, bäst att man väljer bland dessa buteljer sin maglikör”.

Egentligen vet vi nog alla att få saker i livet är så enkla. Alkohol må ge ett tillfälligt lyckorus, eller (återigen tillfälligt) dämpa våra fysiska eller psykiska smärtor, men i längden överväger nackdelarna fördelarna med hästlängder.

Covid-19 och alkohol

I dessa tider bör vi vara extra försiktiga, av åtminstone tre anledningar.

 1. Alkohol försvagar vårt immunförsvar och minskar därmed vår förmåga att bekämpa virusinfektioner, som covid-19.
 2. Alkohol försämrar vårt omdöme, vilket ökar risken att smittas eller att föra smittan vidare.
 3. Alkoholen har flyttat från krogen till hemmet.

Varför är det då riskabelt att dricka hemma? Jo, för under vårt eget tak är samhällets oskrivna regel som förordar nykterhet i vardagen inte nödvändigtvis en självklarhet. Det finns ingen bartender som säger ”nu får det räcka, gå hem och sov av dig ruset”. Det finns inte heller någon vän som tar hand om dig när det blir för mycket och ringer dagen därpå för att kolla läget. I hemmet kanske du istället hittar några extra flak öl (vi bunkrar ju som aldrig förr). Kanske finns det också barn som behöver tas omhand av en närvarande och nykter förälder.

Hur mycket är för mycket?

Hur vet man då vad som är en rimlig mängd alkohol och vad som är för mycket? För att bedöma vad som är en skadlig mängd brukar man tala om riskbruk. Riskbruk är när en person dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk för fysiska, psykiska och/eller sociala konsekvenser. Vi tål alla olika mycket alkohol, men generellt sett brukar bruk övergå i riskbruk:

 • Om en man dricker mer än 14 standardglas* per vecka.
 • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka.
 • Om en man dricker mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle.
 • Om en kvinna dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle.

* Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol.

Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken eller under uppväxtåren. Samma sak gäller om du inte trivs med din alkoholkonsumtion, eller om du upplever att den får oönskade konsekvenser.

Är jag beroende?

Alkohol är en beroendeframkallande substans, när man har vant sig vid att dricka alkohol kan det vara svårt att sluta. Ett riskbruk innebär inte per automatik att du har ett beroende, men det kan vara bra att ställa sig följande frågor:

 • Känner jag ett starkt begär efter alkohol?
 • Har jag svårt att sluta när jag börjat?
 • Har jag försökt att sluta, men misslyckats?
 • Prioriterar jag alkohol framför andra saker jag tycker är viktiga eller roliga?
 • Tål jag mer alkohol nu än jag gjorde tidigare?
 • Mår jag dåligt när jag inte dricker? (Typiska abstinensbesvär är skakningar, illamående eller dålig sömn).

Att ta sig ur ett beroende

Om du svarar ja på tre eller fler av frågorna ovan befinner du dig troligtvis i ett beroende. Det går att ta sig ur ett beroende på egen hand, även om det ibland kan vara svårt. Här är några tips på saker som kan hjälpa:

 • Börja med en helnykter period, helst 2-3 veckor när du inte dricker alls. Om det känns svårt, testa att trappa ner ett par dagar först.
 • Bestäm sedan hur mycket du får dricka per tillfälle och vecka. Tydliga och konkreta mål är alltid bra!
 • Fundera på vilka situationer som brukar få dig att vilja dricka, försök sedan att undvika dem.
 • Bestäm dig för hur du ska agera när du ändå hamnar i dessa situationer. Finns det någon alternativ dryck du kan välja istället? Om det är så att du dricker mycket i hemmet kanske du ska skriva en lista över andra aktiviteter som du kan tänka dig att göra när suget kommer.
 • Berätta för vänner och familj att du vill dricka mindre/inte alls och att du skulle uppskatta hjälp.

Jag behöver hjälp, hur gör jag?

Om du behöver hjälp att sluta dricka eller att ändra ditt förhållningssätt till alkohol är du varmt välkommen att kontakta oss. Du behöver vare sig ha ett riskbruk eller ett missbruk för att söka vård.

Våra vårdcentraler erbjuder bland annat samtalsstöd. Vi gör alltid en individuell bedömning för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.