Äldre man med barnbarn.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 pågår. Capios vårdcentraler är en del av regionernas vaccinationsprogram och flera andra av Capios verksamheter har i uppdrag att vaccinera patienter och medarbetare. Det är fortsatt brist på vaccin i hela Sverige och det går inte att möta den efterfrågan och den kapacitet som finns för att vaccinera. Vi håller dig uppdaterad via den här sidan!

Vaccinationen syftar till att skydda de mest sköra och begränsa pandemins effekter för oss alla. Vill du uppdateras via e-post när vi har ny information att delge som rör vaccination i din region?

Anmäl dig till nyhetsbrev

Uppdaterad:
2021-05-04 - kl.14.58

Capio vaccinerar mot covid-19. Vaccinationerna är helt gratis för dig som vaccineras. Capios vårdcentraler är en del av regionernas vaccinationsprogram. Prioriteringar, tidplaner och vaccinleveranser bestäms av respektive region och det kan vi i Capio inte påverka. Vi ansvarar för vaccinering på äldreboenden och i hemsjukvård där vi står för läkarinsatser. 

Vi vaccinerar nu med tre vacciner mot covid-19: Pfizers/Biontechs Comirnaty, Modernas Covid-19 vaccine och AstraZenecas COVID-19 Vaccine. Detta efter att Folkhälsomyndigheten den 25 mars åter godkände användning av AstraZenecas vaccin för personer i åldersgruppen 65 år och äldre.

Det är fortsatt uppehåll i användningen av AstraZenecas COVID-19 Vaccine för personer yngre än 65 år.

Även Jansen-Cilags vaccin (Johnson & Johnson) mot covid-19 har drabbats av allvarliga biverkningar och Sverige inväntar nu EMAs pågående säkerhetsutredning. Folkhälsomyndigheten har den 14 april rekommenderat att Sverige därför tillsvidare inte ska använda Jansen-Cilags vaccin.

Alla vaccinerna som nu används ges i två doser som spruta i överarmens muskel, med 6 veckors intervall för Pfizers/Biontechs och Modernas vacciner samt minst 9 veckors intervall för AstraZenecas vaccin. Full skyddseffekt får man först en vecka efter andra dosen. Biverkningar i form av lokal ömhet och rodnad liksom smärta i huvud, muskler och leder är vanligt och beror på att kroppens försvar reagerar. Komplett information om vaccinerna finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Här hittar du detaljerad information om bokningsförfarandet på våra mottagningar i:

Motsvarande information för övriga regioner saknas för närvarande.

När är det min tur att vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar denna prioritetsordning.

Fas 1 (pågående):

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personerna ovan.
 • Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2 (pågående):

 • Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, samt personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i punkten ovan.

Fas 3 (pågående):

 • Personer i åldern 60–64 år som tillhör riskgrupp (se nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år som tillhör riskgrupp (se nedan).
 • Personer i åldern 18-59 år med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder (personer med demens, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning, samt de som lever i socialt utsatta situationer).
 • Gravida som tillhör riskgrupp (se nedan)

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4 (påbörjats i några regioner):

 • Övriga vuxna 18-59 år.

 

Vanliga frågor och svar

 • Varför ska man vaccinera sig?

 • Så förbereder du dig inför vaccinationen

 • Är det säkert att vaccinera sig mot covid-19?

 • Kan man få covid-19 av vaccinen?

 • Finns det några vanliga biverkningar vid covidvaccination?

 • Hur fungerar vaccinerna mot covid-19?

 • Jag har redan haft covid-19, ska jag vaccinera mig ändå?

 • Kan jag låta bli att vaccinera mig om jag har antikroppar?

 • Vilka kommer att erbjudas vaccination mot covid-19?

 • När kommer jag att kunna vaccinera mig?

 • Kostar det något att vaccinera sig mot covid-19?

 • Kommer vaccinen mot coronaviruset att stoppa pandemin?

 • Kan jag leva utan restriktioner när jag har vaccinerat mig?

 • Vad betyder riskgrupp och vilka är de?

 • Ska barn vaccinera sig mot covid-19?

 • Ska jag vaccinera mig om jag är gravid?

 • Kan man vaccinera sig om man har astma?

 • Kan man föra smittan vidare när man vaccinerat sig?

 • Kan man vaccinera sig när man har allergi?

 • Hur länge har man skydd efter vaccineringen?

 • Hur anmäler man sig/får besked om när man ska vaccineras om jag är 65+?

 • När kommer massvaccineringen att sättas igång?


För mer information, besök Folkhälsomyndighetens webbplats.