Äldre kvinna utomhus i stadsmiljö.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 har påbörjats för dem som bäst behöver det. Capios vårdcentraler är en del av regionernas vaccinationsprogram och vi ansvarar för vaccinering på äldreboenden och i hemsjukvård där vi står för läkarinsatser. Vi håller dig uppdaterad via den här sidan!

Det har varit ett annorlunda och för många oerhört påfrestande år. Alla längtar vi nog efter en mer normal vardag, där vi obehindrat kan träffa nära och kära och röra oss fritt i samhället.

Uppdaterad:
2021-01-25 - kl.08.51

Vi vaccinerar med två vacciner mot covid-19
I Sverige använder vi nu två olika vacciner för att vaccinera mot covid-19. Båda vaccinerna ges i två doser som spruta i överarmens muskel och med minst 3 veckors mellanrum. Full skyddseffekt får man först en vecka efter andra dosen. Det är viktigt att man får samma vaccin båda gångerna. Biverkningar i form av lokal ömhet och rodnad liksom smärta i huvud, muskler och leder är vanligt och beror på att kroppens försvar reagerar. Komplett information om vaccinerna finns på Läkemedelsverkets hemsida. Fler vacciner väntas bli godkända inom de närmaste veckorna.

Capio vaccinerar mot covid-19. Capios vårdcentraler är en del av regionernas vaccinationsprogram. Vi ansvarar även för vaccinering på äldreboenden och i hemsjukvård där vi står för läkarinsatser. Du som omfattas av våra insatser på äldreboenden och i hemsjukvård kommer att bli kontaktad och behöver inte själv göra något för att boka tid eller anmäla dig. Här hittar du detaljerad information om bokningsförfarandet på våra mottagningar i VGR. Liknande information för övriga regioner saknas för närvarande.

Vem får vaccinera sig?

Det primära syftet med vaccinationen i första skedet är att tidigt skydda de
grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten rekommenderat denna prioritetsordning.

Fas 1 (pågår nu):

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personerna ovan.
 • Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.
 • I vissa regioner även särkilt utsatt hälso- och sjukvårdspersonal (sjukhus).

Fas 2 (preliminär start i februari 2021):

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3:

 • Övriga personer, som är 18-69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4:

 • Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

 

Vanliga frågor och svar

 • Varför ska man vaccinera sig?

 • Så förbereder du dig inför vaccinationen

 • Är det säkert att vaccinera sig mot covid-19?

 • Kan man få covid-19 av vaccinen?

 • Hur fungerar vaccinerna mot covid-19?

 • Jag har redan haft covid-19, ska jag vaccinera mig ändå?

 • Kan jag låta bli att vaccinera mig om jag har antikroppar?

 • Vilka kommer att erbjudas vaccination mot covid-19?

 • När kommer jag att kunna vaccinera mig?

 • Kostar det något att vaccinera sig mot covid-19?

 • Kommer vaccinen mot coronaviruset att stoppa pandemin?

 • Kan jag leva utan restriktioner när jag har vaccinerat mig?

 • Vilka är riskgrupperna för covid-19?

 • Ska barn vaccinera sig mot covid-19?

 • Ska jag vaccinera mig om jag är gravid?

 • Kan man vaccinera sig om man har astma?

 • Kan man föra smittan vidare när man vaccinerat sig?

 • Kan man vaccinera sig när man har allergi?

 • Hur länge har man skydd efter vaccineringen?

 • Hur anmäler man sig/får besked om när man ska vaccineras om jag är 70+?

 • När kommer massvaccineringen att sättas igång?


För mer information, besök Folkhälsomyndighetens webbplats.