Vård online
Vård online

Hemsjukvård

Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Du kan vårdas hemma av läkare, sjuksköterska, undersköterska eller annan personal.

 

Bedömningen om du behöver vård i hemmet görs till exempel på sjukhus eller på en vårdcentral.

 

Du kan till exempel behöva hjälp med läkemedelshantering, såromläggning, insulin eller andra injektioner.