Capio Geriatrik Löwet

Välkommen till Capio Geriatrik Löwet. Hos oss vårdas äldre patienter för bland annat infektioner, hjärt- och kärlsjukdom, KOL, diabetes, stroke och ortopediska besvär. Vi utreder även minnesproblem via Kognitiva mottagningen.

Kontakt och hitta hit

Välkommen att remittera dina patienter till oss!

Välkommen att remittera dina patienter till oss! På våra vårdavdelningar tar vi emot patienter både via direktintag och remiss och har intagning dygnet runt, alla dagar hela året.

Vi erbjuder

Under samma tak

Kiosk

Kiosken hittar du på entréplanet. Öppettider: kl. 8.00-18.00 vardagar och kl. 11.00-17.00 på helger.

Våra avdelningar

Övrig information

Kontakta oss

Capio Geriatrik Löwet

Löwenströmska sjukhuset, Löwenströms väg 1

På uppdrag av Region Stockholm