Capio
Capio
Capio

Ångest och oro - patientberättelse

Emma har alltid varit någon som lätt känner oro. Redan i tonåren började hon märka hur tankar på vad som kan gå fel började ta plats i hennes sinne.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Inledningsvis kunde hon prata ut om sina bekymmer med en vän eller en familjemedlem och kände sig sedan bättre. Men med tiden blev oron en ständig följeslagare, alltmer påträngande och svår att skaka av sig. 

Nu upptäcker Emma att hon allt oftare drar sig för nya aktiviteter på grund av osäkerheten de medför. Vännernas tålamod sätts på prov av hennes ständiga frågor, och ingen mängd logiska svar verkar duga. I ett försök att hitta lösningar, vänder hon sig till en KBT-psykolog. 

Under deras samtal jämför Emma sitt grubblande med en oändlig tennismatch inom sig. Hon oroar sig för allt från ekonomiska problem – trots att hon alltid har varit punktlig med betalningar och har en stabil inkomst – till otänkbara katastrofer. Psykologen förklarar att logiska argument sällan löser orostankar och föreslår en ny strategi: att låta oron vara obesvarad och känna in osäkerheten. 

Testar ny strategi att möta oron

Trots att det är svårt att bryta vanan att direkt bemöta oron med logik, börjar Emma experimentera med psykologens metod. Hon undviker att söka bekräftelse från andra och börjar närma sig de situationer hon tidigare undvikit. Snart märker hon att hennes tankar inte längre dominerar henne lika mycket. 

"Det var extremt svårt i början att inte omedelbart kontra oron med logik. Det kändes nästan outhärdligt att inte agera på en så påträngande känsla. Men jag upptäckte att oron oftast avtog efter en stund. Jag lärde mig att jag kan ha en orostanke utan att behöva agera på den direkt. Dessutom insåg jag att de flesta saker jag oroade mig för aldrig faktiskt inträffade. Och om de gjorde det, så skulle jag hantera det då," reflekterar Emma. 

Emmas resa visar på kraften i att möta sin oro på nya sätt, och hur hon genom att välja att inte ständigt söka lösningar, faktiskt hittade en större inre frid. Hon är ett levande exempel på att även om vägen kan kännas tuff, finns det effektiva metoder för att hantera och minska oro i livet. 

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Fakta

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en samling av olika behandlingar som har gemensamt att de beskriver och behandlar psykologiska problem genom samspelet mellan tankar, känslor och beteenden. Det är en behandlingsform där både behandlare och patient har en aktiv roll, och där en stor del av behandlingen handlar om att förändra beteenden och att lära sig nya strategier för att förhålla sig till tankar och känslor (och även andra aspekter av livet).

KBT har i många studier visat sig vara en effektiv behandlingsform för många olika tillstånd och problem.  Att gå i KBT innebär också att arbeta aktivt med innehållet i behandlingen mellan sessionerna genom olika hemuppgifter. Behandlingen passar dig som vill göra en förändring och är beredd att arbeta aktivt med detta.

Bli av med dina besvär

Medarbetare på Hjärnhälsan Privat

Vi erbjuder vård till dig som är privatbetalande eller via din försäkring. Logga in direkt på vår e-tjänst för att bli patient. Du erbjuds ett första möte gratis via video.

Välkommen! 

LOGGA IN OCH SÖK VÅRD