Capio
Capio
Par går hand i hand.

Anhörig eller medberoende - Capio Hjärnhälsan Privat

Anhöriga är en viktig del av en persons behandling och kan med fördel bjudas in på ett anhörigsamtal. Vi ger information om hur man kan vara ett stöd och de utmaningar man ställs inför som anhörig. Det finns även utrymme för frågor och dialog.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Vad kan jag som närstående göra under en behandling?

Några principer som kan vara hjälpsamma att utgå ifrån är:

  • Engagera dig på ett hållbart vis. Som närstående är det inte ovanligt att stötta och bidra på ett sätt som gör att man själv har svårt att orka. Försök hitta en balans mellan att finnas till för den som behöver, liksom att utöva självomsorg för att du själv ska orka.
  • Samtala med varandra. Hur vill ni att livet ska se ut? Hur vill ni prata om den andras tillstånd och vilken stöttning behövs? Ofta går båda parter runt med föreställningar om hur den andra vill ha det eller tycker.
  • Stötta gärna till att upprätthålla beteendeförändringar och rutiner som din närstående arbetar med. Gör gärna trevliga saker tillsammans.
  • Om du får, följ gärna med på en anhörigträff på mottagningen.

Medberoende

Medberoende är egentligen att anpassa sina egna behov och beteenden efter någon annans för att få familjen eller vardagen att fungera. Att leva nära någon med psykisk ohälsa som t e x alkohol, ätstörningar, droger- eller spelberoende innebär oftast en ständig psykisk press.

Egna beteenden kan riskera att bli dysfunktionella för att de har anpassats till någon annans persons problematik. Inte ovanligt att man som liten har fått vara den som har tagit hand om andras känslor och anpassat sina beteenden efter det.

Det är aldrig ditt fel att någon annan exemplevis missbrukar, men du kan som anhörig lyfta frågan/problemet med din anhörig. Hitta en lugn stund när ni är ostörda och nyktra, utgå ifrån dig själv genom att konkret beskriva hur missbruket eller problematiken påverkar dig och ditt liv.

Ta hand om dig själv genom självomsorg såsom fysisk aktivitet, vara med vänner eller familj, hitta aktiviteter som distraherar dig från att vara upptagen av din anhörigs problem.

Inte helt ovanligt att den du som anhörig får egna problem i form av stress, utmattning, ångest och nedstämdhet. Träffa oss gärna för en konsultation om du vill utforska vilken hjälp det finns att få.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Bli av med dina besvär

Medarbetare på Hjärnhälsan Privat

Vi erbjuder vård till dig som är privatbetalande eller via din försäkring. Logga in direkt på vår e-tjänst för att bli patient. Du erbjuds ett första möte gratis via video.

Välkommen! 

LOGGA IN OCH SÖK VÅRD