Capio
Capio
Idrottare gör hoppövningar

Idrott & Psykisk ohälsa - Capio Hjärnhälsan Privat

Är du tidigare elitidrottare eller en person som har tränat på mycket hög nivå men samtidigt drabbats av psykisk ohälsa i någon form, så är vi rätt mottagning för dig. På Capio Hjärnhälsan Privat erbjuder vi dig utbildning inom idrottspsykologiska interventioner för optimering av prestation likväl som klinisk behandling för idrottsrelaterad ohälsa.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

När vardagen plötsligt förändras och jag inte kan träna som tidigare?

Att vara fysisk aktivt vet de flesta av oss är bra och viktigt för vår hälsa. För många är träning mer än så, en förutsättning för att vardagen ska fungera, en del av ett sammanhang och hur man identifierar sig.

Många börjar tidigt i livet att dessutom träna en specifik sport eller aktivitet, ju äldre man blir och ju mer tid man ägnar åt sin sport, desto mer plats tar den i livet och det är ofta inom sporten man också har större delen av sin umgängeskrets. Så vad händer om jag plötsligt skadas och inte kan fortsätta som innan? När kroppen som alltid varit stark och levererat inte längre gör det?

Funderingar kring framtiden

Ofta påverkar ett ofrivilligt avbrott av det vi tycker är viktigt oss mer än vad vi kanske först tror, både fysiskt och inte minst mentalt. Det är vanligt att man oroar sig över sin skada och funderar på hur den kommer att påverka framtiden.

Vanliga tankar är ”vad händer om jag inte blir bra?”, ”vem är jag om jag inte kan fortsätta med min sport eller aktivitet?” Försörjer man sig på sin idrott blir det, förutom en oro över förlorad identitet, även en ekonomisk oro kring ovisshet om framtiden.

Vanligt är också att man känner sig utanför och tappar den sociala samvaron man tidigare haft inom sin aktivitet, en känsla av att missa viktiga moment samt inte känna sig behövd eller efterfrågad. Det kan också vara jobbigt att svara på frågor om hur man mår eller när man är tillbaka, om man inte ens vet svaret själv.

Den allmänna hälsan påverkas

Om dessa tankar blir mer återkommande kan de lätt påverka vår allmänna hälsa, till exempel att vi börjar sova sämre och känner oss mer ledsna. Vanligt är också en ökad spänning i kroppen, en känsla av fysisk rastlöshet som är svår att bli av med eftersom man inte kan träna som tidigare och en svårighet att komma ner i varv.

Man kan också få smärta på andra ställen än skadeområdet, till exempel huvudvärk, ont i nacke och rygg eller ont i magen. På lång sikt kan vår försämrade hälsa resultera i att vi börjar undvika det vi tidigare tyckte om att göra, men också påverka vår rehabilitering negativt.

Kroppen och hjärnan samverkar

Vi kan också vara så inriktade på vårt mål, inte sällan kopplat till prestation, att vi missar att fånga upp andra signaler från kroppen, vilka på lång sikt påverkar vår hälsa och även vår prestation negativt. Hur vi mår fysiskt påverkar oss psykiskt och vice versa. Vi människor behöver ha balans i nervsystemet för att vi ska kunna leverera och prestera på topp, men samtidigt må bra.

Oavsett skada eller psykisk ohälsa behöver man i dessa fall titta på helheten, förstå hur kropp och hjärna samspelar, och lära sig verktyg och metoder för att ändra de mönster som hindrar dig från att må bra.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är specialister inom psykisk ohälsa, beroende, långvarig smärta och rehabilitering.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Även om utvecklingen går framåt finns idag fortfarande en ovana bland elitidrottare och förbund att prata om psykisk ohälsa. Detta leder ofta till att man inte upplever att man kan tala om hur man mår utan i stället håller en fasad utåt.

Ångestrelaterade symptom, tvångstankar och beteenden, depression, utmattning, överträning, ätstörning och beroende förekommer också bland elitidrottare. I en utmanande idrottsmiljö är det viktigt att må bra och välmående i sig kan skapa bättre förutsättningar för att kunna prestera.

Hjälp vid idrottsrelaterad ohälsa

Idrott- och hälsopsykologi är något som studerats på i över 100 år. Under de senaste åren har vi fått ökad förståelse kring prestation och dess koppling till psykologiska faktorer, men även hur idrott och fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande och hälsa.

På Capio Hjärnhälsan Privat erbjuder vi dig utbildning inom idrottspsykologiska interventioner för optimering av prestation likväl som klinisk behandling för idrottsrelaterad ohälsa.

Hitta funktionella strategier

Våra psykologer arbetar utifrån evidensbaserade metoder såsom KBT och ACT, med syftet att öka förståelse kring hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur vi kan förhålla oss mer funktionellt till dem.

Vanliga interventioner kan vara målsättning, visualisering, anspänningsreglering, koncentration och mentala förberedelser, självkänsla, självförtroende, ledarskap och stresshantering.

Vi arbetar aktivt med beteendeförändringar som går i linje med dina värderingar och mål, där syftet är att förbättra hälsan och hitta mer funktionella strategier i din vardag.

Forskning visar på att förmågan att handla (bete sig) i linje med sina värderingar, trots närvaro av obehagliga tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, kan öka känslan av välbefinnande och hälsa och i sin tur fysisk prestation!  

Vi som arbetar på Capio Hjärnhälsan Privat har hög kompetens när det gäller dessa områden, men också kunskap och förståelse för den miljö och de utmaningar som du som elitidrottare befinner dig i.

Välkommen till oss.

Bli av med dina besvär

Medarbetare på Hjärnhälsan Privat

Vi erbjuder vård till dig som är privatbetalande eller via din försäkring. Logga in direkt på vår e-tjänst för att bli patient. Du erbjuds ett första möte gratis via video.

Välkommen! 

LOGGA IN OCH SÖK VÅRD