Capio
Capio
Capio
Promenerande par håller varandra i handen

Anhörig

Förändringar i livet hos den drabbade innebär även förändringar för närstående.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningsproblematik.

Personen som deltar i en rehabilitering brukar få många nya tankar om vem hen är, hur hen gör och tänker kring aktiviteter, eget beteende, prioriteringar etc. En del har lättare för att ta till sig nya metoder och tillämpa dem i vardagen. För andra är det svårare och många faller lätt tillbaka i gamla beteenden, åtminstone i början.

Det är ofta mycket som behöver förändras och alla varaktiga förändringar tar tid. Fråga gärna hur det går och vilka sätt som lärs ut. Kanske kan ni hjälpas åt.

Anhörigträff

På vår mottagning kan du som är närstående delta i en anhörigträff tillsammans med patienten. Dessa hålls regelbundet på vår mottagning. Under en sådan träff beskriver vi diagnosen, vårt programinnehåll och vad närstående kan förvänta sig och märka av under rehabiliteringen. Vi samtalar om hur man kan vara ett stöd och de utmaningar man ställs inför som anhörig. Det finns även utrymme för frågor och dialog utanför gruppträffen.

Vad kan jag som närstående göra?

Några principer som kan vara hjälpsamma att utgå ifrån är:

  • Engagera dig på ett hållbart vis. Som närstående är det inte ovanligt att stötta och bidra på ett sätt som gör att man själv har svårt att orka. Försök hitta en balans mellan att finnas till för den som behöver, liksom att utöva självomsorg för att du själv ska orka.
  • Samtala med varandra. Hur vill ni att livet ska se ut? Hur vill ni prata om den andras tillstånd och vilken stöttning behövs? Ofta går båda parter runt med föreställningar om hur den andra vill ha det eller tycker.
  • Hjälp till att få till och upprätthålla beteendeförändringar och rutiner som din närstående arbetar med. Gör gärna trevliga saker tillsammans.
  • Följ med på en anhörigträff på mottagningen.

Stödorganisationer

 riktar sig till personer med långvarig smärta och/eller utmattning är ett förbund som stödjer medborgarnas rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Här kan man som patient och anhörig få stöd och information samt tillgång till förbundets träningslokaler och olika grupper.

 ger stöd och information till personer med långvarig smärta och/eller anhöriga och familjemedlemmar till dessa personer. Här finns också en portal med kostnadsfritt stöd till egenvård för alla personer med fibromyalgisymtom.  

riktar sig till personer och anhöriga med diabetes. Här kan man få stöd och information om hur man kan leva ett liv med diabetes. Via diabetesfonden så stödjer förbundet all typ av forskning som förenklar livet med diabetes och visionen är att utrota diabetes för gott.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningsproblematik.

Två föreläsningar för dig som är närstående

Anhörigföreläsning om smärta (34:35)

Anhörigföreläsning om utmattning (26:38)