Capio
Capio
Kvinna sitter vid hav i skymning

Arbetsgivare

Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningsproblematik.

Att ha en medarbetare som drabbas av utmattningssyndrom eller långvarig smärta kan väcka många olika känslor hos den ansvariga arbetsgivaren. Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv. Vår uppgift som vårdgivare är att stötta både dig och patienten i ett samspel under rehabiliteringen, därför är det viktigt med ett arbetsgivarmöte.

Plan för återgång i arbetet

Som arbetsgivare har man skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbetet om medarbetaren antas ha en nedsatt arbetsförmåga i mer än 60 dagar från och med sjukperiodens första dag. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Utifrån medarbetarens läkarintyg kan du som arbetsgivare få hjälp med ett sådant antagande. Vi finns också här för att stötta en sådan planering. Tillsammans med din anställda kan ni göra ett antagande om vad som är möjligt. Medarbetaren/arbetstagaren är skyldig att delta aktiv i sin rehabilitering.

Planen ska underlätta för en tidig arbetsåtergång för medarbetaren. Forskning visar på att den patient som har en del kvar i arbetet kommer tidigare tillbaka till arbetslivet än de personer som inte har det.

God planering viktigt

Att vara sjukskriven från arbetsplatsen kan i förlängningen försvåra en rehabilitering och arbetsåtergång. Som arbetstagare kan man tappa den sociala samvaron, missa viktiga moment och information och inte känna sig behövd eller efterfrågad. I vissa fall kan detta leda till skuldkänslor över att inte vara delaktig och inte räcka till. För att inte tappa sin yrkesidentitet och samvaro krävs en god planering mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat. 

08-59844050

Helgfria vardagar kl. 8.00-17.00

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningsproblematik.

Bra att tänka på för dig som är arbetsgivare