Capio
Capio
Skogsväg

Övningar för minskad stress i vardagen

Här kan du prova medicinsk yoga för att minska stress i vardagen.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningsproblematik.

Medicinsk Yoga

När vi mår bra är vardagen oftast inte några problem. Vid ohälsa, till exempel långvarig smärta, stress eller psykisk försämrat mående blir vardagen förändrad. Uppgifter eller aktiviteter som förut var lätt blir nu svårare att utföra då vi inte längre har samma kapacitet. Vid ohälsa behöver vi ofta öka vår förmåga till att reglera vårt autonoma nervsystem och hitta fungerande återhämtningsstrategier.

Medicinsk yoga kommer ur en yogaform som heter Kundaliniiyoga. Den härstammar från Indien och är en minst 5000 år gammal tradition. Idag kan vi använda oss av medicinsk yoga inom svensk hälso- och sjukvård för att man har forskat på dess effekter och hittat att den kan vara hjälpsam för ett flertal tillstånd då syftet är att öka balansen fysiskt, mentalt och emotionellt.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialistmottagning för dig med långvarig smärta och/eller utmattningsproblematik.

Tre pass att prova på

Medicinsk Yoga - Sittande på stol (22:33)

Medicinsk Yoga med instruktioner (34:11)

Medicinsk Yoga utan instruktioner, samma pass det föregående (34:08)