Capio
Capio
Capio

Capio Spine Center Rehab Stockholm

Vi tar emot patienter med långvarig smärta och vi som arbetar här är läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. Insatserna planeras och samordnas mot gemensamma mål i nära samarbete med dig som patient. Vi är en del av Capio Spine Center Stockholm och kompletterar den ryggkirurgiska verksamheten.

Patient som samtalar med sjuksköterska

Sök vård

Bli patient

Hos oss är du alltid välkommen att söka vård för din långvariga smärta. Vi är en del av Nordens mest kompletta ryggklinik.

Kontakta oss

För dig som har frågor om remisser, mottagningsbesök, journaler eller vill ha kontakt med din vårdgivare.

Hitta hit

Vi finns i Garnisonen Karlahuset på Karlavägen 108 i centrala Stockholm.

Vi vet att medicinska, psykologiska och miljömässiga faktorer samverkar och bidrar till utvecklingen av långvariga smärttillstånd. Detta kallas för den biopsykosociala modellen. För att bryta en utveckling mot försämrad livskvalité behöver vi se till hela människan och det är just därför vi arbetar i team bestående av olika professioner. Genom att förändra invanda beteendemönster och stegvis återta meningsfulla aktiviteter kan livet fungera bättre. Smärtan kan finnas kvar efter rehabiliteringen, men brukar inte vara lika dominerande och styrande i livssituationen. Det gör att du kan få möjlighet att göra mer av sådant som är viktigt för dig, både i privatlivet och i arbetslivet.

Rehabiliteringen brukar pågå i 10-14 veckor, men individuella variationer kan förekomma. Att delta i programmet innebär att du är här ca 10-20 timmar/vecka, vilket motsvarar 25-50% av ett heltidsarbete. Du kommer även att behöva avsätta tid för reflektion och övningar hemma. Innehåll och upplägg av rehabiliteringsprogrammet utgår från ditt individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara anpassad fysisk träning med sjukgymnast/fysioterapeut samt beteendeförändringsgrupp med ACT-perspektiv (Acceptance and Commitment Therapy). Många insatser sker i grupp men individuella besök förekommer.

Vi hjälper dig med

Remittera till oss

Pilatesboll i gruppträningssal

För en sammanhållen vårdkedja är vår rekommendation en remiss från husläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast, med information om patientens anamnes och gärna tidigare utredningar så gör vi bedömningen om rehabilitering kan vara aktuellt.

 

Läs mer om att remittera till oss

Våra medarbetare

Diana Kadetoff

Överläkare/Rehabläkare, Med. Dr

Specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 2005. Specialist i smärtlindring sedan 2007. Disputerat på Karolinska Institutet 2012 inom fibromyalgi. Deltar i modern fibromyalgiforskning inom professor Eva Koseks grupp på KI. Överläkare i multimodalt fibromyalgi team.

Dan Leijonwall

Överläkare/Rehabläkare

Leg. läkare. Specialist i allmän medicin. Mångårig erfarenhet av rehabilitering av långvarig smärta. Mångårig erfarenhet som idrottsläkare, bla som ansvarig läkare för Stockholm Marathon.

Martina Lund

Allmänläkare

Olga Lougovaia

Allmänläkare

Carin Gustafsson

Leg. Smärtsjuksköterska

Leg. sjuksköterska sedan 1985. Specialist inom området smärta. 20 årig erfarenhet av att möta människor med långvariga smärttillstånd.

Andreas Hellerström

Leg. Psykolog

Johanna Aronsson

Leg. Psykolog

Linn Vestin

Leg. Psykolog

María Gunnarsdottir

Leg. Psykolog

Marie-Louise Ottegard

Leg. Psykolog

Leg. psykolog sedan 2003. Psykoterapiutbildning steg 1 KBT, pågående specialist- och steg 2 utbildning, Karolinska institutet. Tidigare verksam på Beteendemedicinska smärtmottagningen, Smärtcentrum, Karolinska sjukhuset. Arbetar med multimodal smärtrehabilitering.

Hanna Blomstedt

Enhetschef / Leg.Fysioterapeut

Leg. Fysioterapeut MSc sedan 2007, KI. Specialist i smärta och smärtrehabilitering. Vidareutbildad inom beteendemedicin/ACT, motiverande samtal, idrottsmedicin, akupunktur, Basal kroppskännedom A. Qi gong/mindfulness. Arbetar med multimodal smärtrehabilitering.

Jondi Jonsson-Lecapre

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut

Leg. Fysioterapeut sedan 2013. Vidareutbildning inom OMT med examen i OMT steg 2. Har tidigare arbetet på vårdcentral i Örebro. Arbetar idag med rehabilitering av rygg- och nackbesvär samt gör bedömningar inför kirurgi. Jag arbetar även med rehabilitering efter länd- och halsryggskirurgi.

Karin Nygren

Fysioterapeut

Leg. Fysioterapeut sedan 1993. Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) Vidareutbildning i idrottsmedicin. Mc Kenzie A och B. Basal kroppskännedom steg 1 och 2. Akupunkturutbildning. Har tidigare arbetat inom ortopedi och primärvård.

Liselotte Tate

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut

Martin Arnqvist

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg sjukgymnast sedan 2011. Påbörjad specialisering inom smärta och smärtrehabilitering. Vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), beteendemedicin och idrottsmedicin. Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Roland Fransson

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 1995. Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2. 1-årig KBT-utbildning. Examen i Mc Kenzie. Arbetar inom multiprofessionell rehabilitering mot försäkringsbolag och privatpatienter och utför bedömningar inför eventuell kirurgi.

Susanne Sandström

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut, MSc

Leg. Fysioterapeut sedan 2003. Specialistkompetens inom Smärta och Smärtbehandling sedan 2014. Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Katayun Rosell

Leg. kurator

Utbildad på Socialhögskolan i Stockholm. Socionom sedan 2012. Vidareutbildad i psykoterapi på SAPU. Tidigare verksam inom slutenpsykiatrin på S:t Görans sjukhus. Arbetar inom multimodal smärtrehabilitering.

Johanna Bågenholm

Leg. Arbetsterapeut sedan 2019, KI

Vidareutbildad inom bla Beteendemedicin, motiverande Samtal (MI) Rehabkoordinering. Arbetar med multimodal smärt/stress-rehabilitering.

Theresa Moldram

Leg. Arbetsterapeut

Eva Moberg

Administratör/Receptionist

Lisa Gustavsson

Medicinsk sekreterare/koordinator

Administrativt ansvarig inom rehab.

Maria Steel

Medicinsk sekreterare/koordinator

Administrativt ansvarig inom rehab.

Våra andra mottagningar

Kontakta oss

Följ oss på Facebook

Capio Spine Center Stockholm