Sjukvårdspersonal Sjukvårdspersonal

Capio Vård för hemlösa heldygnsvård Stockholm

Välkommen till Capio Vård för hemlösa heldygnsvård. På vår vårdavdelning erbjuder vi medicinskt omhändertagande och omvårdnad till dig som lever i hemlöshet.

Sök vård

Vi hjälper dig med

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till oss. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Kontakta oss

Capio Vård för hemlösa heldygnsvård

Maria Prästgårdsgatan 34B, 2 tr, 118 52 Stockholm

Region Stockholm logo På uppdrag av Region Stockholm