Sjukvårdspersonal Sjukvårdspersonal

Capio Vård för hemlösa Pelarbacken

Välkommen till Capio Vård för hemlösa Pelarbacken. Vi är en öppenvårdsmottagning där du som lever i hemlöshet får vård och behandling.

Sök vård

Vi erbjuder vård ur ett helhetsperspektiv med personal som har bred kompetens inom allmänmedicin, psykiatri- och beroendevård. Det gör vi i samverkan med bland annat Socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.

Vi hjälper dig med

Man sitter framför fönster

Välkommen att samverka med oss

Vi samverkar med andra aktörer både praktiskt och organisatoriskt. För den enskilde patienten erbjuder vi alltid hjälp med samverkan med andra aktörer som till exempel samordnad individuell plan, SIP.

Vill du samverka med oss? Kontakta vår vårdsamordnare på telefon 08-598 34 184

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till oss. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.
Kvinna håller händerna i kors

Här får hemlösa vård och stöd

Svår bostadssituation i storstäderna, psykisk sjukdom eller skilsmässa. Det finns många anledningar till att människor hamnar i hemlöshet, och varje historia är unik. Därför jobbar Capio Vård för hemlösa brett på olika områden för att kunna finnas där för dessa individer – med öppenvård, heldygnsvård och uteverksamhet. Den röda tråden är alltid det varma, mänskliga bemötandet.

Vår andra mottagning

Kontakta oss

Capio Vård för hemlösa Pelarbacken

Östgötagatan 10, 116 25 Stockholm

Region Stockholm logo På uppdrag av Region Stockholm