Capio
Capio
Capio
Medarbetare på Vårdcentral Simrishamn

”Här kan jag växa hur mycket jag vill, både som läkare och som person”

29 juni 2022

På Capios vårdcentral i Simrishamn arbetar personalen med gemensamma ronder, riktlinjer och rutiner, även tillsammans med sjukhuset som ligger i samma hus. Evelina Mawloud är läkare och medicinskt ansvarig på vårdcentralen och är övertygad om att detta arbetssätt skapar trygghet både för patienter och personal. På vårdcentralen kan man också välja att bli ansvarig för ett särskilt medicinskt område, utöver sina vanliga arbetsuppgifter.

Samarbete mellan vårdnivåer

På vårdcentralen i Simrishamn finns nästan alla personalkategorier. Utöver läkare och sjuksköterskor finns bland annat rehab, BVC och psykologer och alla sitter tillsammans på samma plan, vilket underlättar kommunikationen. Lokalerna är nya och fräscha och man har nära till sina kollegor. 

– Vi har gemensamma ronder varje dag där vi går igenom olika patientfall tillsammans. Alla personalkategorier är med och diskuterar så att vi kan komma fram till bästa möjliga vård för patienten, säger Evelina Mawloud.

Evelina berättar att teamarbete är avgörande för att patienterna ska få den bästa vården och för att personalen ska trivas och bli effektiv.

– All personal samarbetar över gränserna och stöttar varandra. Våra gemensamma möten leder till bästa möjliga beslut och behandling, vilket gör att patienterna känner sig trygga och nöjda med kvaliteten på vården som vi erbjuder, säger Evelina Mawloud.

I samma hus som vårdcentralen ligger sjukhuset som också tillhör Capio.

–Vi ringer ofta för att få stöd av läkare på sjukhuset när det behövs. Vi kan remittera patienter till sjukhuset när det är lämpligt. Ett sådant samarbete skapar en väldig trygghet för patienten, säger Evelina Mawloud.

Ansvar för ett särskilt medicinskt område

På vårdcentralen kan man utöver sina vanliga arbetsuppgifter välja att bli ansvarig för ett specifikt medicinskt område. Det kan exempelvis vara demens, diabetes, Astma/KOL eller hypertoni. Då får man möjlighet att fördjupa kunskap inom området, gå olika fortbildningar och kurser samt samarbeta med annan personal som är specialister inom ämnet. Evelina blev erbjuden att MAL – medicinskt ansvarig läkare, för hela vårdcentralen. 

– Under sista perioden av min ST-tjänstgöring fick jag chansen att vara medicinskt ansvarig på vårdcentralen. Inte sällan ger Capio denna möjlighet till sina ST-läkare. Nu är jag både specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig. Att utöka sina arbetsuppgifter gör att jag kan växa och utvecklas hur mycket som helst i min roll som läkare, säger Evelina Mawloud.

Flexibelt arbete och gemensamma rutiner

På vårdcentralen finns olika mottagningar, med både planerade och akuta besök. Vårdcentralen har BVC, hemsjukvård och gör hembesök till patienterna.

– Jag har ett väldigt flexibelt arbete och varierande arbetsuppgifter. Vi får ofta vara med och påverka vårt arbete och vår arbetsdag, säger Evelina Mawloud.

Sedan några år tillbaka arbetar man med gemensamma policys och riktlinjer för bland annat sjukskrivningar och receptförnyelser. Det skapar en tydlighet och trygghet både för personalen och för patienterna, när alla gör på lika sätt.

– Våra gemensamma rutiner skapar trygghet för alla på vårdcentralen och är extra viktigt för nya medarbetare. När jag har introducerat nya kollegor går det snabbt för dom att komma in arbetet eftersom det finns bra rutiner och struktur, säger Evelina Mawloud.

Balans mellan jobb och fritid

Evelina berättar att hon alltid ville jobba i en mindre stad där hon kunde bo nära naturen. Hon har precis fått sitt första barn och tycker att Simrishamn är lagom stort, barnvänligt och ligger nära havet, vilket gör att det finns en bra balans mellan jobb och fritid. 

– Här känner jag mig välkommen och uppskattad både som kollega och läkare. Jag såg tidigt vilka utvecklingsmöjligheter som fanns på vårdcentralen, som jag inte sett på andra ställen. Jag känner mig aldrig ensam utan man har alltid stöd av sina kollegor och man tar gemensamma beslut, det är så skönt att känna att man inte är ensam, säger Evelina Mawloud.

På frågan om vad som särskiljer hennes arbete från andra arbetsplatser svarar hon:

– Det roligaste med mitt jobb är att jag har möjlighet att påverka arbetet på vårdcentralen och ha varierande arbetsuppgifter. Jag får chansen att jobba nära ledningen och vara med och utveckla verksamheten så långt det går. I min roll som läkare får jag chans att utvecklas på bästa sätt, avslutar Evelina Mawloud.

Följ Capio i sociala medier