Capio
Capio
Capio
Akutläkarbil med personal och blodväska

Akutläkarbilen kan ge blod på olycksplatsen

29 september 2022

Capio har tre akutläkarbilar i Stockholm. En av dem är utrustad med blod som kan ges till svårt sjuka patienter vid exempelvis en allvarlig trafikolycka. Blodtransfusion ges när patienten ligger i ambulansen på väg till sjukhuset, något som enligt Pär Forsman kan vara avgörande för patientens liv.

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

När ett larm kommer in åker en av Capios Akutläkarbilar, tillsammans med ambulansen, till patienten. I en av läkarbilarna finns blod som kan ges till patienten om det finns ett akut behov.

– Tack vare att vi kan ge blod direkt till den svårt skadade patienten, innan den når sjukhuset, hoppas vi kunna rädda liv, säger Pär Forsman, specialistläkare på Capio Akutläkarbilar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har sedan 2019 utökat antalet akutläkarbilar från en bil dagtid till en bil dygnet runt och två bilar dag- och kvällstid. Det är tack vare ett nära samarbete mellan blodcentralen och traumaenheten på Nya Karolinska sjukhuset som gör det möjligt att ha blod i en av Capios Akutläkarbilar. Samarbetet med blodcentralen kommer att utvärderas, utvecklas och förhoppningsvis kan fler akutläkarbilar ge blod i framtiden.

– En akut svår blödning är en av de vanligaste dödsorsakerna vid svåra skador. Nu finns möjligheten att ge blod i ett tidigt skede och på så vis köpa sig tid tills patienten kommer till sjukhuset för ytterligare livräddande åtgärder, säger Pär Forsman, specialistläkare på Capio Akutläkarbilarna.

Om blodet inte används vid ett larm, går det tillbaka till blodcentralen på Nya Karolinska sjukhuset, så att inget blod går till spillo.

När larmet går

Capios Akutläkarbil larmas ut tillsammans med en ambulans när en patient är svårt sjuk. Larmorsaken kan exempelvis vara att patienten är medvetslös, livlös eller är svårt skadad. Läkaren och specialistsjuksköterskan i akutläkarbilen är medicinskt ansvariga för patienten och prioriterar och behandlar i samråd och tillsammans med ambulanspersonalen.

– Målet är att tillsammans med ambulanspersonalen förstärka teamet runt den svårt sjuka patienten och i vissa fall göra ytterligare avancerade livräddande åtgärder, säger Pär Forsman, specialistläkare på Capio Akutläkarbilarna.

Utvärdering av samarbetet

Just nu utvärderas samarbetet mellan Capios Akutläkarbilar och blodcentralen och traumaenheten på Nya Karolinska sjukhuset. Förhoppningen är att blod ska kunna ges av fler akutläkarbilar till fler patienter.

– Capios Akutläkarbilar är bemannade dygnet runt med specialistläkare och specialistsjuksköterska och utför flest förstärkningsuppdrag i Norden. Förutom nya behandlingsalternativ utvecklar vi vårt samarbete med ambulanssjukvården och akutsjukhusen. Tillsammans har vi goda förutsättningar att kunna rädda fler liv, avslutar Pär Forsman, specialistläkare på Capio Akutläkarbilarna.

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

Karin Paalzow berättar om en utryckning som hon minns.

Thomas Sundberg berättar vad som händer när ett larm går.

Pär Forsman berättar om skillnaden mellan jourläkarbilarna och akutläkarbilarna.

Capio Läkarbilar

Människor håller varandra i handen

Capio Läkarbilar driver Akutläkarbilar och Jourläkarbilar på uppdrag av Region Stockholm. Det går inte att kontakta Capio Läkarbilar direkt för vård. Uppdragen tilldelas av SOS alarm via larmnumret 112 eller 1177.

Läs mer om Capio Läkarbilar

Följ Capio i sociala medier

Fler nyheter