Capio
Capio
Capio
Dalen och Handen närsjukhus

Capio vinner upphandling av geriatrisk sluten- och öppenvård på Dalen och Handens närsjukhus

12 oktober 2022

I april beslutade Region Stockholm att ge Capio uppdraget att bedriva geriatrisk sluten- och öppenvård på Dalen och Handens närsjukhus. Beslutet överklagades men Förvaltningsrätten avslog överklagan och nu har regionen återigen beslutat att ge uppdraget till Capio. Capio bedriver idag flertalet geriatriska verksamheter med hög kvalitet och kompetens och ser fram emot att tillsammans med verksamheterna fortsätta utvecklas.

– Vi är stolta över förtroendet som Region Stockholm visat genom att tilldela Capio detta uppdrag. Tillsammans kan vi nu fortsätta att utveckla den geriatriska vården i Stockholm, som uppskattas av våra patienter, säger Thorleif Nilsen affärsområdeschef, Capio Äldre och mobil vård.

Region Stockholms mål med upphandlingen är att tillgodose behov av geriatrisk öppen- och slutenvård och genom detta uppdrag skapa förutsättningar för så hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt. Där patienten utifrån sina förutsättningar och önskemål uppnår bästa medicinska och rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som möjligt. Öppenvården innefattar öppenvårdsmottagning, utvidgade minnesutredningar och Förstärkt utskrivning efter slutenvårdstillfälle.

– Med fokus på hög kvalitet, kompetens och lång erfarenhet av att vårda denna patientgrupp, kommer vi med stort engagemang arbeta för att ytterligare utveckla de fina verksamheterna på Dalen och Handen, säger Thorleif Nilsen affärsområdeschef, Capio Äldre och mobil vård.

Capio bedriver idag geriatrisk öppen- och slutenvård i Stockholms län på uppdrag av Region Stockholm. På följande sjukhus driver Capio geriatrisk vård: Nacka, Nynäshamn, Vårberg, Sollentuna och Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby. Det nya avtalet för Dalen och Handens närsjukhus innebär en ökning om totalt 219 nya geriatriska slutenvårdsplatser. I oktober öppnar Capio även ytterligare 30 nya slutenvårdsplatser på Capio Geriatrik Sollentuna.

Det nya avtalet innebär att affärsområdet utökar sin kapacitet inom slutenvård med cirka 30 procent och kompletterar befintligt utbud inom bland annat geriatrik, specialiserad palliativ slutenvård och slutenvårdsrehabilitering.

Om Capio Äldre och mobil vård

Capios affärsområde Äldre och mobil vård erbjuder specialiserad sjukvård inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), specialiserad slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, akut- och jourläkarbilar samt läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO).